Doktorandnätverket visade nya möjligheter för Esraa

Esraa Hamdy Mohamedin är tidigare doktorand vid avdelningen för Oorganisk Miljökemi på Chalmers tekniska högskola. Idag är hon forskare på Swerim, som hon först kom i kontakt med som medlem i Stålakademins doktorandnätverk. I denna intervju berättar Esraa om vad nätverket har betytt för henne och hennes karriär. Hon ger också råd till nya studenter.

Esraa Hamdy Mohamedin kom först i kontakt med sin nuvarande arbetsplats Swerim genom ett studiebesök arrangerat av Stålakademins doktorandnätverk. Till höger: Nätverkets studiebesök på Swerims forskningsanläggning i juni 2022. Foto: Privat och Jernkontoret. 

Hej Esraa! Kan du berätta lite om din akademiska bakgrund?

– Jag kommer ursprungligen från Egypten och tog examen från naturvetenskapliga fakulteten vid Alexandrias universitet där jag specialiserade mig som kemist. Efter att ha tagit en kandidatexamen blev jag nyfiken på att studera ett masterprogram i materialvetenskap. Eftersom jag var intresserad av förnybar och grön teknik, bestämde jag mig för att arbeta med solenergi.

Du har också studerat vid Chalmers tekniska högskola på institutionen för kemi och kemiteknik. Hur kommer det sig att du valde att studera i Sverige?

– Efter att jag hade avslutat min masterexamen fanns det en annons för en doktorandtjänst på Chalmers i Göteborg. Tjänsten handlade om att studera korrosion i värmelagringstankar som används i termiska solkraftverk, vilket jag tyckte var riktigt intressant. Så jag sökte tjänsten och var glad att få den.

År 2021 blev du medlem i Stålakademins doktorandnätverk (The Steel Academy Network) som Jernkontoret driver. Hur kom du i kontakt med nätverket?

– Jag studerade mitt tredje år på doktorandutbildningen och en av mina kollegor berättade för mig om det och sa att det var ett intressant nätverk för doktorander som jag borde gå med i. Så jag kontaktade Helena Malmqvist, som är forskningschef och ansvarig för nätverket, och jag är väldigt tacksam att jag fick den chansen.

För de som inte vet vad Stålakademins doktorandnätverk gör – kan du ge en kort sammanfattning?

– Det är en plattform som Jernkontoret tillhandahåller för doktorander som är intresserade av att arbeta inom stålindustrin, eller har någon koppling till stålindustrin. Nätverket samlar studenter och målet är att skapa en gemenskap där medlemmar kan utbyta erfarenheter, information och dela kunskap, vilket stärker bandet mellan akademin och stålindustrin.

Vad gjorde du under din tid i nätverket?

– Jag deltog till exempel vid ett evenemang som arrangerades på Jernkontoret i oktober 2022, där det var många arbetsgivare och anställda från stålindustrin som var på plats. Jag knöt kontakter med många av dem och frågade dem vad de var intresserade av, vad deras företags vision är, om de hade några lediga tjänster och så vidare. Alla typer av frågor som man ville ställa precis innan examen. Jag tror att det var runt sex-sju företag där, vilket är imponerande. Man får knappast chansen att träffa så många företag samtidigt på något annat ställe. Jag skulle säga att det är en unik chans att möta ingenjörer och forskare.

Ett huvudmål för nätverket är att möjliggöra kontakter mellan stålindustrin och studenter under deras studier - hur viktigt skulle du säga att det är för båda parter?

– Jag tycker att det är extremt viktigt! Även om jag skickar ett mejl till ett företag där jag skriver: "Hej jag är en doktorand och jag är intresserad av att arbeta på ert företag ...", så är det inte samma sak. Självklart kan det fungera, men att träffas personligen är mycket bättre och att få chansen att ställa alla dessa frågor som "Vad är era förväntningar för framtiden?", fråga om de anställer och så vidare, är en lysande möjlighet som Stålakademins doktorandnätverk möjliggör. Så jag är tacksam att jag fick kännedom om denna plattform och hade chansen att gå med.

Skulle du rekommendera nätverket till andra doktorander?

– Jag skulle definitivt rekommendera det för samarbete, att komma i kontakt och lära känna varandra, kanske till och med från masternivå.

Idag arbetar du som forskare på forskningsinstitutet Swerim. Hur kom du först i kontakt med Swerim?

– Stålakademin arrangerade ett studiebesök på forskningsinstitutet Swerim under min tid som medlem. Då kände jag till Swerim till namnet, men inte vad de gör. Vi träffade medarbetare där, fick en labbtur och jag blev mycket intresserad av deras arbete, eftersom de bedriver forskning baserad på industrins behov. Dessutom samarbetar Swerim i nationella och internationella program. Ett år efter mitt besök på Swerim avslutade jag mina doktorandstudier och lyckades få en tjänst där.

Vad fokuserar du på i ditt arbete?

– Jag arbetar i en grupp för Materialutveckling och i en subgrupp som behandlar korrosion och vätebräcklighet. Jag fokuserar på korrosion och oxidation av metalliska material. Det är viktigt att undersöka korrosionsbeteendet när man utvecklar nya material eller testar material för nya applikationer. Det behövs också för kvalitetssäkring eller när man undersöker fel. Beroende på applikationen och kundens behov anpassar vi korrosionstester för att efterlikna de realistiska förhållandena. Därefter börjar vi undersöka materialens prestanda och analyserar resultaten för att förstå varför det beter sig på detta sätt och vad som kan göras annorlunda.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag gillar forskning i allmänhet, det är som ett detektivarbete. Vi börjar samla data och information om varje fall och projekt, planerar arbetet och försöker slutligen lösa problemet eller svara på ställda frågor. Det som är intressant med Swerim är att vi arbetar från råmaterial till färdiga produkter. Detta möjliggör samarbete mellan olika grupper, användning av olika analyser och testtekniker som leder till bättre forskning.

Sist men inte minst – om du kunde ge ett (eller flera) råd till en ingenjörsdoktorand, vad skulle du säga till den personen?

– Njut av resan, det är en mycket intressant upplevelse! Jag vet att det kan vara tufft, men man lär sig mycket, inte bara vetenskapsmässigt, utan utvecklar även många överförbara färdigheter som blir gynnsamma i vardagen. Dessutom är det en fantastisk chans för nätverkande och att hitta nya kontakter. När jag ser tillbaka är jag tacksam för att Stålakademin bidragit till att öppna många dörrar för mig och min karriär.

 

Läs mer: Om nätverket Stålakademin och dess doktorandnätverk