Dags att söka till ingenjörsutbildningen i höst

Genom att utbilda sig till ingenjör tas ett stort steg in i händelsernas centrum. I en tid där järn- och stålindustrin står inför en historisk förändring, med omfattande tekniska framsteg och ambitiösa klimatinitiativ, är efterfrågan på nyutexaminerade ingenjörer med relevant och stark kompetens högre än någonsin. Att välja ett ingenjörsprogram innebär att få arbeta med framtidens materialteknik – något som järn- och stålindustrin är i stort behov av.

Foto: Pia Nordlander.

På måndag, den 15 april, stänger ansökan till högskolor och universitet runt om i Sverige. Ansökan skickas in på www.antagning.se. För den som funderar på en ingenjörsutbildning samlar webbplatsen www.jarnkoll.com  information om spännande utbildningar som ger en god grund för en framtida karriär inom bland annat järn- och stålindustrin. Järnkoll är en satsning från Jernkontoret med syfte att inspirera unga människor att vara med och forma en bättre framtid – med stålindustrin som arbetsgivare.   
 
Svensk järn- och stålindustri genomgår just nu en historisk omställning. I rekordfart behöver industrin ställa om till fossilfria tekniker som ska resultera i låga koldioxidutsläpp och hållbart producerade produkter. Inga av dessa framsteg är möjliga utan att attrahera, anställa, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. För att säkerställa den fortsatta utvecklingen av svenska järn- och stålföretag är det avgörande med initiativtagande medarbetare som med sina kreativa idéer kan utveckla innovationer och implementera modern teknologi. Tillgången på välutbildad personal, från yrkesarbetare till tjänstemän, är central för att lyckas med klimatomställningen, stärka industrin och bidra till ett hållbart samhälle.  
 
– Vi ser att kompetensförsörjningen är en av de absolut viktigaste frågorna för många av företagen inom järn- och stålindustrin. Behovet av duktiga, kreativa, kvalificerade medarbetare är stort, säger Amanda Källén, processledare för Järnkoll. 
 

Stort kompetensbehov 

Järn- och stålindustrin ropar efter kompetens. Omställningsarbetet har satt industrin på kartan som en framtidsbransch, men det innebär också utmaningar. Framför allt krävs många nya kreativa medarbetare som har den kompetens som efterfrågas – både ingenjörer och yrkesutbildade personer med material- och processtekniska kunskaper. Några utbildningar som matchar industrins behov är bland annat:  

För att få järnkoll på fler aktuella ingenjörsutbildningar – utöver ovanstående urval - besök gärna www.jarnkoll.com. Webbplatsen är fylld av tips inför studier, intervjuer med alumner och nyttig information för dig som funderar på att studera en ingenjörsutbildning.  

Mer info om Järnkoll: 

Järnkoll är en satsning från Jernkontoret med syfte att inspirera unga människor att vara med och forma en bättre framtid – med stålindustrin som arbetsgivare. I allmänhet har människor låg kännedom om stålindustrin och om hur materialet stål bidrar till att skapa ett hållbart samhälle. Järnkoll arbetar för att öka kunskapen om stålindustrin, företagen, dess medarbetare och relevanta utbildningar.  

Järnkolls Instagram 
Järnkolls Facebook