Utbilda dig digitalt på steeluniversity

Hör du till dem som föredrar visuellt lärande? Då är kanske utbildningsportalen steeluniversity.org något för dig. Portalen erbjuder interaktiva 3D-modeller om ståltillverkning. Där finns också simuleringar, distanskurser och föreläsningar, så kallade steelTalks att ta del av.

Worldsteels utbildningsplattform, steeluniversity.org, riktar sig till högskolestuderande och -lärare samt anställda i stålindustrin eller i närliggande verksamhet. Bildkälla: steeluniversity.org.

Steeluniversity.org är en digital utbildningsplattform med innehåll som riktar sig till högskolestuderande och -lärare samt anställda i stålindustrin eller i närliggande verksamheter. Utbildningsplattformen är ett initiativ från World Steel Association och erbjuder bland annat distanskurser, 3D-modeller och simuleringar och föreläsningar – både livesända och inspelade.

För att kunna ta del av materialet på steeluniversity.org behöver du vara en registrerad användare. Studenter har 50 procent rabatt på avgiftsbelagda kurser, simuleringar och 3D-modeller, men det finns även kostnadsfria moduler.

Distanskurser

Kurserna handlar om olika tillverkningsprocesser, stålapplikationer, miljö, hållbarhet, affärer och säkerhet inom stålindustrin. För närvarande finns drygt 80 kurser att tillgå.

3D-modeller och simuleringar

Det finns ett trettiotal 3D-modeller av utrustning och maskiner i stålindustrin att undersöka och i simuleringarna går det att styra olika tillverkningsprocesser. Till exempel går det att virtuellt tillverka råjärn i en masugn, smälta skrot till stål i en elektrostålsugn eller valsa ett stålämne till en balk, och samtidigt försöka optimera tidsåtgång, kostnad och kvalitet.

steelTalks

Steeluniversitys föreläsningar kallas steelTalks. Det går att anmäla sig till livesända expertföreläsningar i olika ämnen. För närvarande finns 65 inspelade föreläsningar som registrerade användare kostnadsfritt kan ta del av.

 

Stålrelaterad fakta på svenska

Det finns en hel del webbaserade faktasamlingar och utbildningsmaterial på svenska som du som vill lära dig mer om stål och ståltillverkning kan använda. Här är exempel på några:

  • Metallkompetens.se innehåller faktasamlingar om aluminium, stål och gjuteriteknik.
  • På Jernkontorets webbplats finns handböcker inom olika ämnesområden att ladda hem/beställa, se jernkontoret.se/handbocker
  • Jernkontorets energihandbok innehåller kvalificerad kunskap om energianvändning. Experter inom Jernkontorets energinätverk har satt samman innehållet, se energihandboken.se
  • Jernkontorets utbildningspaket i tolv delar täcker hela produktionskedjan vid stålframställning, se jernkontoret.se/utbildningspaketet
  • Manufacturingguide.com innehåller bland annat mer än 600 beskrivna tillverkningsmetoder, varav många handlar om ståltillverkning.

manufacturingguide.jpg

Exempel på illustrationer på Manufacturingguide.com, stränggjutning till vänster och varmvalsning till höger.