Ungdomsförbunden på värdekedjeresa till gruv- och stålindustrin

Under en tvådagarsresa bjöds de politiska ungdomsförbunden med att se värdekedjan från gruva till stål. Representanter från MUF, CUF och LUF deltog när Jernkontoret och Svemin arrangerade resa till LKAB:s gruva i Malmberget, till Bolidens Aitikgruva, SSAB i Luleå och HYBRIT:s pilotanläggning för fossilfritt stål.

I början av november anordnade Jernkontoret, tillsammans med gruvindustrins branschorganisation Svemin, en värdkedjeresa som alla de politiska ungdomsförbunden bjöds in till. Genom att besöka såväl gruvor som stålverk gavs de möjlighet att se hela värdekedjan från utvinning i gruvan till färdig stålprodukt. Under besöken beskrevs bland annat den pågående resan mot omställning av hela värdekedjan, där såväl gruv- som järn- och stålindustrin har en ambitiös och tydlig plan för att gå mot fossilfrihet.

– Om man ska förstå basindustrin och dess förutsättningar tror jag att det är väldigt viktigt att uppleva den i verkligheten. Det ger också möjlighet till diskussioner och att ställa frågor. Vi är glada att ungdomsförbunden är intresserade av de för Sverige så viktiga industrifrågorna, säger Hanna Escobar-Jansson, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Resan, som sträckte sig över två dagar, började i Gällivare och Malmberget. Det första besöket var till LKAB:s gruva i Malmberget, där järnmalm bryts bland annat för leverans till SSAB. Därefter besöktes Bolidens Aitik-dagbrott. Nästföljande dag besöktes SSAB i Luleå och HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå.

– Det har varit superroligt att få se hela processen och besöka olika gruvor, se hur olika material framställs och verkligen få lära sig om hur den här processen går till. Jag tar verkligen med mig att det handlar om mer än bara den gröna omställningen, det handlar om hela samhällsutvecklingen och det är så mycket som bygger på det här, kommenterade Caroline von Seth, förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, som deltog på resan.

– Jag tar nog med mig vilken otrolig vilja som finns från de här företagen att utveckla och skapa nya lösningar på svåra problem. Om man lyckas med de här stora lösningarna som man hoppas kunna göra så innebär det ju exakt det vi vill se, att vi får en grön tillväxt, alltså både att vi kan ställa om samtidigt som vi kan skapa en större ekonomi och därmed fler jobb och mer välfärd för människor, kommenterade Douglas Thor, förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet, i slutet av resan.

På resan deltog representanter för Moderata ungdomsförbundet, Centerpartiets ungdomsförbund och Liberala ungdomsförbundet.