Uddeholms 50-miljonersugn i drift

Nu är Uddeholms nya ESR-ugn i drift. Den nya ugnen är en investering värd 50 miljoner kronor och kommer att öka produktionen med 3 500 ton per år, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

Efterfrågan på Uddeholms produkter har varit så hög att bolaget har haft svårt att leverera i nivå med kundernas behov. Den nya ESR-ugnen blir en del i att lyfta produktionen.

– Ugnen ökar produktionen med 3 500 ton per år och gör att vi kan möta våra kunders krav. Den ökade kapaciteten ger oss också en större flexibilitet i produktionen, säger Pär Emanuelsson, vd på Uddeholm, till NWT.

Med sina elva ugnar så är Uddeholm klart störst i världen inom ESR, electro slag remelting.

– Med ESR får man bland annat en högre grad av kontroll över smältnings- och stelningsprocessen, säger Pär Emanuelsson, till NWT.

Råvaran som Uddeholm arbetar med är metallskrot som i flera steg omvandlas och förädlas. När det passerar ESR-ugnen smälts stålet en andra gång, i en process där materialets egenskaper förädlas med extra hög precision.

Den nya ugnen är en del av Uddeholms storinvestering på 165 miljoner kronor. Den största delen av investeringarna är inriktade på energieffektivisering och -optimering.