Stort intresse för Recycling Day

Den 29 september anordnade Jernkontoret och Swerim Recycling Day 2023. Det var ett webbsänt seminarium med sex presentationer av experter från både stålindustrin och akademin. Evenemanget tilldrog sig stort intresse, med 150 anmälda deltagare från hela världen.

Vid årets Recycling Day, ett webbsänt seminarium arrangerat av Jernkontoret och Swemin, fick en internationell publik på 150 personer tillfälle att höra givande presentationer från experter från industri och akademi. Presentationerna kretsade kring nyckelteman som det strategiska utnyttjandet av metallurgiska slagger från framtidens fossilfria stålindustri, den centrala rollen av industriell symbios för att driva övergången till grönt stål, och utvecklingen av digital teknik och modelleringsverktyg för att underlätta industrins transformativa resa.

Moderatorer för Recycling Day 2023 var Christer Ryman, forskningschef på Jernkontoret och Chuan Wang, forskningsledare för materialåtervinning och miljö på Swerim. De inledde med en kort sammanfattning av seminariets innehåll och talare, men lämnade snart över till talarna.

Första talare var David Algermissen, från FEhS Building Materials Institute i Tyskland. Hans presentation rörde användningsområden för slagg från olika metallurgiska processer och visade på både nuvarande användningsområden och framtida användningsområden.

Därefter presenterade Giorgio Bertanza, från University of Brescia och Daphne Mirabile, från RINA-CSM en fallstudie om industriell symbios. De beskrev modelleringsverktyg som utvecklats för projektet CORALIS, som har som mål att skapa vägar för energiintensiva sektorers värdekedjor genom implementering av industriella symbiosmetoder som kombinerar nya affärs- och ledningsstrategier med innovativa tekniker.

Valentina Colla, från Scuola Superiore Sant'Anna, i Italien, lyfte i sin presentation digitaliseringens roll i att öka återvinning och öka värdet på restprodukter. Här tog hon upp hur digital teknik och Big Data understöder bättre styrning och uppföljning av slaggföringen vid ståltillverkning.

Efter en kort paus så var det dags för Björn Haase, från Höganäs AB, som tog upp hur industrin kan skapa värde från restprodukter. Björn underströk att industrin bör fokusera på att restprodukter är just produkter, och inte avfall. Han visade även upp några lyckade användningsområden som slaggasfalt och vattenreningsteknik, där de använt biprodukter från stålindustrin.

Ulrika Håkansson, från LKAB, talade om hur LKAB siktar på att bli en svensk källa för kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller som finns i gruvavfall. Hon lyfte hur LKAB:s mål är att skapa värde från det avfall som produktionen genererat och om hur man avser att skapa en bredare produktportfölj från framtida mineralfyndigheter.

Sist ut var Mikael Silver, från Alleima, som presenterade Alleimas och glasögontillverkaren MyKitas cirkulära arbetssätt. Detta går ut på att MyKita köper material från Alleima för tillverkning av glasögonbågar. Alleima köper sedan tillbaka spill från tillverkningen, och återvinner dessa metallrester till nytt stål.

Seminariet avslutades med en gemensam frågestund, där alla dagens talare deltog.

– Presentationerna höll god klass och visade på olika dimensioner av produktifiering, intern cirkulation och återvinning inom stålvärdekedjan, säger Christer Ryman, forskningschef på Jernkontoret och en av seminariets moderatorer.

Recycling Day 2023 väckte stort internationellt intresse. Förutom deltagare från flera europeiska länder så fanns även deltagare från Sydkorea, Kina och Australien.