SSAB investerar i Oxelösund

SSAB har beslutat att göra en rejäl investering för omställningen av Oxelösund. Beslutet, som är värt 6,2 miljarder kronor, beräknas möjliggöra en minskning av Sveriges totala koldioxidutsläpp med hela tre procent. Enligt den beslutade planen ska produktion av stål utan koldioxidutsläpp, baserat på återvunnet skrot och järnsvamp, starta under fjärde kvartalet 2026.

Oxelösund är det första steget i SSAB:s plan att konvertera hela sitt nordiska produktionssystem fram till omkring 2030.

– Det här investeringsbeslutet är ett väldigt viktigt steg i vår omställningsresa till fossilfri stålproduktion och till ett fossilfritt företag. Det kommer att ha en positiv inverkan såväl globalt som lokalt och hjälpa våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp. Samtidigt behåller vi lokala jobb och förbättrar den omgivande miljön, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

För att fortsätta att hålla ett högt tempo i omställningen har SSAB:s styrelse fattat beslut om att investera 6,2 miljarder kronor i Oxelösund, genom en ny ljusbågsugn med tillhörande råvaruhantering. Utöver det tillkommer en investering i den framtida kraftledningen till Oxelösundverket samt en del återställningskostnader. Sammanlagt möjliggör detta en minskning av Sveriges totala koldioxidutsläpp med tre procent.

– SSAB:s investeringsbeslut är ett viktigt steg för den svenska järn- och stålindustrins del i omställningen. Konverteringen till fossilfri produktion i Oxelösund ger en faktisk påverkan på hela Sveriges koldioxidutsläpp, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Investeringen i Oxelösund kommer att eliminera behovet av att återinvestera i verkets befintliga system med masugnar och koksverk, Investeringen innebär även en ökad kapacitet för premiumprodukter, en förbättrad kostnadsposition och ett fossilfritt produktionssystem.

– Investeringen i Oxelösund kommer att öka vår flexibilitet och intjäningsförmåga och med ombyggnaden av Oxelösund kan vi minska det svenska koldioxidutsläppet med tre procent. Det kräver dock att vi får ett slutgiltigt godkännande av den nödvändiga kraftledningen till Oxelösund, säger Martin Lindqvist.