Sevärd dokumentär om industrisatsningarna i norr

SVT:s nya dokumentär "Den gröna kapplöpningen" följer utvecklingen av de största industrisatsningarna i Sveriges historia. En sevärd film för dig som vill veta mer om Hybrit, H2 Green Steel och Northvolt, om projektens bakgrund och deras utmaningar.

I norra Sverige pågår just nu en av de största industrisatsningarna i landets historia, en grön industrirevolution. Stat och näringsliv har satsat miljarder på tre gigantiska projekt: Hybrit (bestående av SSAB, LKAB och Vattenfall), H2 Green Steel och Northvolt.

Den 14 maj sände SVT dokumentären Den gröna kapplöpningen, en film på 59 minuter om industrisatsningarna och de nya tekniker som ska minska koldioxidutsläppen och göra industrin fossilfri. Det finns dock många hinder längs vägen – långdragna tillståndsprocesser, osäker tillgång på tillräckligt mycket el och brist på arbetskraft och kompetens är frågor som ständigt diskuteras i de tre projekten.

Under två års tid har filmarna Marianne Gustavsson och Maud Nycander följt projekten och deras film ger publiken inblick bakom kulisserna i den gröna kapplöpningen. Vi får möta några av nyckelpersonerna, såsom vd:ar, initiativtagare och finansiärer. I Boden, Skellefteå, Luleå och Kiruna får vi möta lokalbefolkning och personer som har flyttat dit, kommunalråd, landshövding, och markägare. Även Fossilfritt Sveriges nationella samordnare Svante Axelsson och representanter från EU ger sin syn på saken.

Se "Den gröna kapplöpningen" på SVT Play (visas till 2025-05-17)

– Dokumentärfilmen förklarar på ett bra sätt varför järn- och stålindustrin måste ställa om. Dels är det en förutsättning för att vi i Sverige ska uppnå klimatmålen och bidra till att begränsa den globala temperaturhöjningen, dels kräver kunderna tillgång till fossilfritt stål. Det är helt klart en sevärd film för dig som vill veta mer om Hybrit, H2 Green Steel och Northvolt, om projektens bakgrund och deras utmaningar, säger Annika Roos, vd för Jernkontoret och fortsätter:

– I Sverige har vi tillgång till råvaror av hög kvalitet och fossilfri el och vi leder teknikutvecklingen, men för att vi ska kunna fortsätta ställa om järn- och stålindustrin krävs en industripolitik som river hindren och skapar förutsättningar för omställning. En god industripolitik är också en bra klimatpolitik.

Här kan du ta del av de fyra politiska frågorna som är särskilt prioriterade för den svenska järn- och stålindustrins hållbara omställning:

jernkontoret.se/vi-tycker

Se även:
Industrins reformagenda: En handlingsplan förstärkt konkurrenskraft för svensk industri 
Industrins reformagenda är ett initiativ från Jernkontoret och tretton andra industriorganisationer i syfte att skapa samförstånd mellan politiker, myndigheter och svensk industri för att lyfta Sverige som industrination och skapa en hållbar tillväxt.