Jernkontoret bjuder in till seminarium om koppar

Den 28 april arrangerar forskningskommittén "Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi" ett halvdagsseminaruim om metallen koppar. Seminariet hålls på Jernkontoret, men det går även att delta digitalt via länk. Det kostar inget att delta. Välkommen!

Vy över världsarvet Falun, en av drygt 1000 platser i världen som Unesco har som så viktig att den ska bevaras för all framtid. På 1600-talet var Falu koppargruva Sveriges största och modernaste arbetsplats. 

Koppar är en av de första metallerna som människan tog i bruk. Än idag koppar en omistlig metall och alltjämt finns mycket att lära om dess historia. 

Jernkontorets bergshistoriska utskott bjuder därför in till seminariet Koppar – utvinning, tillverkning och hantverk.

Seminariet arrangeras av forskningskommittén Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi och hålls på Jernkontoret i centrala Stockholm, men det går även att delta digitalt via länk. Det är kostnadsfritt att delta.

Tid: 28 april 2023, klockan 13.00–15.45

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm, eller digitalt via länk.

Anmälan: Anmäl deltagande senast den 24 april.
Länk till anmälningsformulär (öppnas i nytt fönster)

– Det här kommer att bli intressant! Koppar är historiskt en mycket betydelsefull metall och vår så kallade Icke-järn-kommitté har till detta halvdagsseminarium samlat flera kunniga föreläsare, säger Catarina Karlsson, koordinator för Jernkontorets bergshistoriska forskning.

Föreläsningar på programmet:

  • Kopparbergslagen och Falu koppargruva, Lena Berg Nilsson
  • Från kök till kyrka – kopparslagarnas verksamhet, Magnus Green
  • Koppar i Östra Medelhavsregionen under förhistorisk tid, Maria Lowe Fri
  • Arsenik på gott och ont vid kopparutvinning, Dag Noréus och Lars Bentell

Här finns ett mer detlajerat program

Seminariets hybrid-format, det vill säga att åhörare kan välja att delta på plats eller digitalt via länk, gör det lättare för fler att ta del av föreläsningarna och forskningsrönen. Dessutom dokumenteras seminariet och kommer att kunna ses i efterhand på Jernkontorets webbplats.

– Det är hög aktivitet på verksamheten i Icke-järn-kommittén. De har ett brett ämnesområde och har även tidigare arrangerat uppskattade hybrid-seminarier, ett om mässing och ett om myntning och metaller, säger Catarina Karlsson.

Här finns tidigare seminarier att ta del av

 

Forskningskommittén Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi verkar för kunskapsuppbyggnad, utbildning och dokumentation avseende icke-järnmetaller inom områdena arkeologi/historia –metallurgi/metallbearbetning. En viktig uppgift är att initiera forskning om icke-järnmetaller samt att organisera seminarium och exkursioner. För mer information, se kommitténs webbplats www.ickejarn.se