Regeringen förlänger ansökningsperioden för stöd till elintensiva företag

Den 5 april beslutade regeringen att förlänga ansökningsperioden för riktat stöd till elintensiva företag. Ansökningar kan nu skickas in till den 18 juni 2023, vilket ska möjliggöra för flera företag att söka stödet.

Energi- och näringsminister Ebba Busch meddelade den 5 april att elintensiva företag får en förlängd möjlighet att ansöka om elstödet. Porträttfoto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Den 6 mars öppnade ansökan för elintensiva företag att söka om riktat stöd. Bakgrunden var de kraftigt ökade elkostnaderna, vilket slog särskilt hårt mot företag som använder mycket el i sina processer.

Ansökningstiden skulle ursprungligen gå ut den 17 april men den 5 april fattade regeringen beslut om att förlänga ansökningstiden till den 18 juni 2023

Ansökan görs via Energimyndigheten, som administrerar stödet.

Läs regeringens pressmeddelande:

Elstödet för elintensiva företag förlängs (regeringen.se)