Nytt vackert knivstål från Alleima

Med sin nya produkt ”Damax” blir Alleima först i världen med att i industriell skala tillverka så kallat Damaskusstål, ett vackert mönstrat knivstål med mer än 2 000 år gammalt ursprung. Tillverkningen sker i samarbete med det tyska smidesföretaget Balbachdamasts.

Alleima lanserade i början av 2023 det nya och vackert mönstrade knivstålet Damax. Foto: Alleima.

Stålföretaget Alleima i Sandviken har en lång historia av att tillverka kallvalsat stål med egenskaper som passar att göra knivar av så kallat knivstål. Önskvärda egenskaper för stålet är hårdhet, seghet, slitstyrka och givetvis ska det vara möjligt att ge knivbladet en bra eggskärpa.

Knivstålstillverkningen i Sandviken startade redan på 1920-talet och utveckling pågår än i dag. Alleima lanserade nyligen ett så kallat Damaskusstål (eller damaskenerstål) under varumärket Damax.

– Vi är den första och enda ståltillverkaren i världen som producerar Damaskusstål i industriell skala. Produkten kommer att hålla samma höga kvalitet som hantverksknivstål och ha det unika, estetiska mönstret av Damaskusstål, säger Daniel Larsson, global produktchef på Alleima, i ett pressmeddelande.

Damaskusstål har ett karakteristiskt, vattrat mönster och tillverkningstekniken sägs ha sitt ursprung före Kristi födelse och har fått sitt namn från staden Damaskus i nuvarande Syrien, som då var en betydelsefull handelsplats. Syftet med tekniken var att skapa en klinga eller ett blad med egg som kunde få bra skärpa utan att för den skull vara spröd.

Damaskusstålet framställs genom att sammanfoga flera lager av stålsorter med olika kolhalter. Stål med låg kolhalt som ter sig mjukt och segt varvas i lager med stål med hög kolhalt som karaktäriseras som hårt och sprött. På så sätt kan flera åtråvärda produktegenskaper uppnås. Lagren välls samman till ett homogent ämne och beroende av vilket mönster som vill uppnås bearbetas sedan ämnet på olika sätt. Alleimas nya knivstål kommer enligt uppgift att kunna innehålla upp till 135 lager martensitiskt rostfritt stål.

Tillverkningen sker i samarbete med det tyska företaget Balbachdamast GmbH & Co. KG, välkända för sitt damaskussmide. Med Balbachdamasts specialiserade bearbetningsteknik och Alleimas stålproduktionskapacitet resulterar samarbetet i den första storskaliga tillverkningen av Damaskusstål.

– Denna lansering gör det möjligt för Alleima att utöka produktportföljen och ytterligare möta kraven från våra kunder. Vår moderna industrialiserade teknik gör produktionsprocessen mer kostnadseffektiv i stor skala med repeterbar kvalitet, säger Claes Åkerblom, chef för Alleimas Strip-division.

 

Se även:


Alleimas pressmeddelande, 2023-01-16:  Alleima launches Damax – next generation Swedish premium Damascus knife steel

jernkontoret.se/stalnytta – om hur svenska produkter av stål bidrar till en hållbar utveckling när de används, #stålnytta