Ny bok om pulvermetallurgins utveckling under 100 år

Den 13 februari bjöd Jernkontorets bergshistoriska utskott in till boksläpp för boken "Powder Metallurgy in Sweden – 100 Years of Development", en omfattande redogörelse av nära 70 författare och som tagit fyra år att färdigställa. Ett sextiotal gäster inklusive flera av bokens författare deltog vid det uppskattade evenemanget.

På bilden: Claes Tornberg om heltäta pulverstål. Foto: Gustav Henschen Ingvar

Boksläppet inleddes med en gemensam lunch i Jernkontorets lokaler och sedan hälsade Jernkontorets vd Annika Roos välkommen och introducerade boken och en handfull av dess författare som var på plats för att tala om de kapitel de varit med och författat. Ordförande för Jernkontorets bergshistoriska utskott, tillika moderator för dagen, Olle Wijk, berättade om utskottet och dess historia. Därefter välkomnades Kerstin Fernheden fram för att ge en bakgrund kring vad pulvermetallurgi är och hur det fyraåriga projektets olika faser sett ut.

Efter att projektets ursprungliga initiativtagare och eldsjäl Olle Grinder avled under sommaren 2018 har Jan Tengzelius lett projektet fram till bokens lansering. Jan inledde sitt tal med att sätta Sveriges pulvermetallurgiska framställning i ett internationellt perspektiv. Boken är indelad i olika kapitel utifrån olika processer och Jan redogjorde även för det han skrivit om tillverkning av järnpulver och sinterstål. Därefter tog Björn Uhrenius vid för att tala om hårdmetall och Claes Tornberg gav en introduktion kring heltäta pulverstål. Dagens sista talare, Annika Strondl, avslutade seminarie-delen genom att berätta om den alltmer uppmärksammade metoden additiv tillverkning eller 3D-printing (benämns även AM, addidive manufacturing).

Eventet var mycket uppskattat och avrundades med bubbel, tilltugg och mingel där ett sextiotal gäster, däribland många av bokens författare, deltog.

Om boken

Boken "Powder metallurgy in Sweden – 100 years of development" är ett resultat av projektet "Pulvermetallurgins utveckling i Sverige – en historisk tillbakablick" som avslutades under 2022. Projektgruppen beslutade tt boken skulle ges ut till minne av Olle Grinder.

Boken berättar om de första pulvermetallurgiska försöken och experimenten i Sverige på 1920-talet och de steg som därefter tagits, fram till idag. Den redogör även för hur entreprenörskap och individuella uppfinningar banade väg för svenska företag. Tack vare svenska pionjärer inom tekniken har ledarskapet under ett sekel bibehållits och gör att Sverige som teknisk nation idag har ett världsomspännande gott rykte. Industrialiseringen av tekniker för avancerade produkter av metallpulver har kommit långt och svenska företag har idag globalt sett en stark ställning inom det pulvermetallurgiska området.

Boken är skriven på engelska och sammanställd av nära 70 författare med lång och omfattande erfarenhet av alla aspekter av pulvermetallurgi. I detalj omfattar det allt ifrån hårdmetall, strukturella sintrade komponenter, varmisostatiskt pressat stål (HIP-stål), diamantverktyg till den nyaste grenen inom branschen additiv tillverkning.