”Näringslivets krav på regeringen” i Agenda

Den 5 februari valde SVT:s Agenda att fokusera på frågeställningen om hur svenskt näringsliv ska klara klimatomställningen. Med i studion var bland annat SSAB:s vd och koncerndirektör Martin Lindqvist, näringsminister Ebba Busch och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrsson.

Foto från SVT Play.

I Agendas studio, den 5 februari kl 21.15, deltog tre företagsledare i bolag med stor betydelse för svensk export: Martin Lindqvist, vd SSAB, Peter Carlsson, vd Northvolt, och Henrik Sjölund, vd Holmen.

Temat för programmet, som leddes av Camilla Kvartoft, var hur svenskt näringsliv ska klara klimatomställningen. Samt vilka krav som näringslivet ställer på regeringen. De aktualiserade frågorna var det växande elförsörjningsbehovet, behovet av snabba och effektiva tillståndsprocesser samt kompetensförsörjningen.

I studion deltog också Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister, Johan Pehrson (L), arbetsmarknads- och integrationsminister, Mikael Damberg (S), ekonomisk-politisk talesperson, Martin Kinnunen (SD), klimatpolitisk talesperson, och Elin Söderberg (MP), klimatpolitisk talesperson.

Se programmet i efterhand på SVT Play

Ta gärna del av järn- och stålindustrins förslag för att lyckas nå en hållbar omställning.

Se även Industrins reformagenda, en handlingsplan för stärkt konkurrenskraft.

reformagendan.jpg