Åsa Ekdahl: "Klimatomställningen – branschens viktigaste fråga"

Stålindustrins klimatomställning har på bara några år blivit branschens viktigaste fråga. Åsa Ekdahl är miljö- och klimatchef på World Steel Association i Bryssel och befinner sig mitt i diskussionerna. I det senaste numret av tidningen Bergsmannen berättar hon om sitt jobb och karriärvägen dit.

Tidigt i sin karriär arbetade Åsa Ekdahl som miljöhandläggare på Jernkontoret. Idag är hon miljö- och klimatchef på World Steel Association i Bryssel. I nummer 4/2023 av tidningen Bergsmannen finns en intervju med henne. Texten nedan är ett sammandrag av denna.

2014 utsågs Åsa Ekdahl till miljö- och klimatchef vid den internationella branschorganisationen för stål, World Steel Association (förkortas worldsteel), med huvudkontor i Bryssel. Sammanlagt svarar worldsteels medlemsföretag för 85 procent av den globala stålproduktionen. Organisationens syfte är att utbyta erfarenheter producenter emellan och öka medvetenheten om stålindustrins förutsättningar inom politiken och samhället i stort. 

Åsas uppdrag idag är att stötta världens stålindustrier att ta sitt miljö- och klimatansvar, men mycket har förändrats sedan hon började.

– När jag kom till worldsteel arbetade jag nästan bara internt inom branschen, med att utbilda och utbyta erfarenheter, oftast specifika miljöprojekt. Klimatet har alltid varit en konstant diskussion, men länge hände väldigt lite på det området och det fanns till och med medlemmar som tyckte att vi inte skulle engagera oss alls i den frågan. Nu låter det annorlunda och mitt arbete handlar mycket om att vara en representant för hela stålindustrin, att kunna svara för branschens räkning när vi får frågor om stålproduktionens del i klimatomställningen, berättar Åsa Ekdahl för Bergsmannen.

Först Sverige, sedan EU och nu världen

I intervjun berättar Åsa Ekdahl om sin karriär. Det började med en magisterexamen i miljövetenskap från Göteborgs universitet. Genom sitt ex-jobb kom hon sedan i kontakt med stålindustrin och efter ett föräldravikariat hos Ovako i Hofors fick Åsa jobb som miljöhandläggare på Jernkontoret. Några år senare bar det i väg vidare till Bryssel för jobb på Eurofer, stålindustrins europeiska branschorganisation. Efter ytterligare att antal år var det dags för ny utmaning och Åsa gick vidare till worldsteel, stålindustrins globala producentorganisation.

Indien och Kina måste med på omställningståget

På worldsteel arbetade Åsa inledningsvis främst med , till exempel vatten- och luftkvalitetsfrågor, men gradvis ökade klimatfrågorna. Idag handlar Åsas jobb helt och hållet om klimatet.

Hennes arbetstid upptas främst av att ha kontakt med olika internationella initiativ. I intervjun med Bergsmannen berättar hon om ett av dem, The Clean Energy Ministerial’s Industrial Deep Decarbonization Initiative.

– I det försöker en grupp länder, däribland Sverige, hjälpa industrin att accelerera sin omställning genom att ställa krav i offentlig upphandling och därmed skapa en större marknad för ”grönt stål” vilket i sin tur ska driva på utvecklingen. Det finns mängder av liknande initiativ som pågår världen över, och många av dem vill definiera ”grönt stål”, och sedan sätta krav utifrån det. Men våra medlemmar har ingen gemensam syn på hur definitionen ska se ut. Det är en homogen grupp sett till vad de producerar och till viss mån också hur stålet produceras – men sen är förutsättningarna väldigt olika världen över. Vad man har för stöd från sina regeringar, vilken energi man har tillgång till… Så mitt jobb handlar mycket om att utbilda, berätta att ”så här ser det ut i de olika länderna”. ”Front runners” som till exempel SSAB och H2 Green Steel är mycket viktiga eftersom de visar på vad som är möjligt, men för att få till en global omställning behöver vi förstå förutsättningarna i länder som Kina och Indien och de är ofta mycket annorlunda än i Europa, säger Åsa Ekdahl.

För även om det för en oinsatt kan verka som att stålindustrin är på god väg att lyckas med sin omställning, inte minst här i Sverige, finns det ännu enormt mycket kvar att göra.

– Det är såklart fantastiskt vad SSAB och H2 Green Steel gör, men det är än så länge en droppe i havet. Vi kan inte ställa krav enligt deras premisser, då blir det ingen omställning. Vi måste kämpa för att få med även de som är längre bak i sin omställning – om vi inte får med Indien och Kina på tåget så kommer resultaten ändå att bli rätt futtiga, säger Åsa Ekdahl.

Positiv, trots allt

Det är inte bara stålindustrin som måste göra sin omställning, utan även allt runt omkring. Utmaningarna är enorma och det tar tid, ändå är Åsa Ekdahl positiv och menar att även om det ibland är frustrerande, känner hon att hon gör nytta och att det går framåt. Och hon har inga planer på att sluta på worldsteel:

– Det är otroligt spännande att arbeta med det här just nu, avslutar Åsa Ekdahl.

 

Läs hela intervjun i tidningen Bergsmannen (öppnas i nytt fönster)

 

___________________________

Relaterad information:
Seminarium om standardiseringar för stålindustrins omställning till fossilfrihet

I maj 2023 arrangerade Jernkontoret och SIS Svenska institutet för standarder ett seminarium om standardiseringar för järn- och stålindustrins omställning till fossilfrihet. Representanter för organisationer som är centrala i utvecklingen av initiativ och standarder diskuterade behovet av standardisering och vägen framåt.

Seminariet modererades av Åsa Ekdahl och finns att ta del av i efterhand på Jernkontorets webbplats, se: Standarder viktiga för konkurrenskraft i omställningen