Järn- och stålindustrin på plats under årets Almedalsvecka

Under 2023 års Almedalsvecka medverkade som vanligt såväl experter från Jernkontoret som ett antal representanter från järn- och stålindustrins företag på plats i Visby. Bland arrangemangen fanns såväl seminarier som panelsamtal och rundabordssamtal. Dessutom var det sjunde gången i ordningen som Almedalens hårdaste mingel lockade nyfikna mingelgäster.

Almedalens hårdaste mingel arrangerades som vanligt av Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna och lockade omkring 600 mingelglada gäster. På bilden: Representanter från de politiska ungdomsförbunden i färd med att måla sin bild av framtidens industri. Foto: Rickard Kilström.

Årets Almedalsvecka är till ända. Likt tidigare år fanns en rad representanter för den svenska järn- och stålindustrin på plats i Visby för att delta som åhörare eller paneldeltagare under politikerveckan. Jernkontoret representerades på plats av vd Annika Roos, energi- och miljödirektör Helén Axelsson, handelsdirektör Mathias Ternell, Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor, Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor, Helena Malmqvist, forskningschef, Zofia Tucinska, rådgivare i hållbarhetsfrågor samt kommunikatör Ingrid Leek och kommunikationsdirektör Hanna Escobar-Jansson.

Även järn- och stålindustrins företag var på plats, med representanter från både SSAB och Alleima som medverkade i ett tiotal arrangemang på plats. I fokus låg teman som berörde industrins gröna omställning, såsom elförsörjning, gröna värdekedjor och kompetensförsörjning.


Christina Båge-Friborg, hållbarhetsdirektör på SSAB under DNBs seminarium Hur ska näringslivet omvandla hållbarhetsmål till konkreta omställningsplaner? Foto: Ingrid Leek.

Jernkontorets Helén Axelsson deltog i ett panelsamtal tillsammans med representanter från akademin, politiken och näringslivet kring frågan om koldioxidtullar på importerade material (CBAM) och datahantering i värdekedjan.

– Nya regelverk som hållbarhetsrapportering, koldioxidtullar och produktregler innebär en ökad rapportering av bland annat utsläpp. Det skapar behov av standarder för hur detta ska mätas och digitala verktyg som kan säkra spårbarhet och samtidigt konfidentialitet av företagens data, säger Helén Axelsson.

Jernkontoret, genom samarbetsorganisationen SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna, Stålet), var med och arrangerade ett seminarium med rubriken ”Industrins elanvändning 2030 - var och när behövs ny elproduktion när elöverskottet försvinner?” där bland andra Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Camilla Brodin och Socialdemokraternas energipolitiska talesperson medverkade.

Energi var också temat för det seminarium som industrins bransch- och arbetsgivarorganisationer, däribland Jernkontoret, gemensamt organiserade, med utblick mot hur de nordiska grannländerna hanterat energifrågan.


Almedalens hårdaste mingel i Svenskt Näringslivs trädgård lockade omkring 600 mingelglada gäster. Foto: Rickard Kilström.

Almedalens hårdaste mingel lockade 600 mingelgäster

För sjunde gången i ordningen arrangerade Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna det branschgemensamma och omtalade Almedalens hårdaste mingel i Svenskt Näringslivs trädgård i Visby. Likt förra året stod gruv- och stålindustrins omställning i fokus och ungdomsförbunden bjöds in för att i år få hålla ett 90 sekunders sommarprat om deras relation till svensk basindustri, ett upplägg som möttes med stor uppskattning. Under tiden som sommarpraten hölls fick också ungdomsförbundsrepresentanterna tillsammans måla en tavla av framtidens industri, som kommer att säljas till förmån för Musikhjälpen.


SSU:s Lisa Nåbo var en av sommarpratarna under Almedalens hårdaste sommarprat. Foto: Rickard Kilström.

Sommarpratarna som deltog var SSU:s förbundsordförande Lisa Nåbo, CUF:s förbundsordförande Caroline von Seth, MUF:s förbundsordförande Douglas Thor, Ungsvenskarnas förbundsordförande Emil Eneblad, Grön Ungdoms språkrör Rebecka Forsberg, KDU:s förbundsordförande Stefan Sarmes och LUF:s förste vice ordförande Anton Holmlund. Till minglet kom runt 600 anmälda gäster.

– Almedalsveckan fortsätter vara en viktig mötesplats. Från Jernkontoret medverkar vi såväl som arrangörer, paneldeltagare och åhörare då vi ser det som en viktig möjlighet att lyfta frågor som är avgörande för svensk järn- och stålindustri, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Läs mer om järn- och stålindustrins medverkan under årets, och tidigare års, Almedalsveckor.