Intensivt nätverkande när doktorander besökte Ovako

I slutet av oktober anordnades träff för Stålakademins doktorandnätverk i Hofors. Doktoranderna bjöds på två innehållsrika dagar med personliga möten och nätverkande samt föreläsningar och guidade besök på Ovakos anläggningar och Dalavinds vindpark.

Under Stålakademins doktorandnätverks tvådagarsmöte i Hofors var en av programpunkterna att doktoranderna presenterade sina forskningsarbeten för varandra och representanter från Ovako. Foto: Jernkontoret

I slutet av förra veckan, den 26-27 oktober, möttes medlemmar av Stålakademins doktorandnätverk i Hofors för ett innehållsrikt tvådagarsmöte. På programmet stod bland annat studiebesök, forskningsutbyte, föreläsningar och nätverkande med representanter från Ovako. Deltagarna bjöds på lunch, middag och övernattning på Brukshotellet. Mötet arrangerades gemensamt av Jernkontoret, Sustainable Steel Region och Ovako.

Den första dagen inleddes med att representanter från Ovako presenterade företaget och hur de arbetar med forskning och utveckling, och med rekrytering för att tillgodose sitt kompetensbehov. En av medlemmarna i doktorandnätverket, Tania Loaiza Uribe, arbetar som industridoktorand på Ovako och hon berättade om hur det är att jobba på Ovako.

Efter lunchen vidtog visning av Ovakos stålverk. På eftermiddagen presenterade doktoranderna sina forskningsarbeten för varandra och för Ovakos representanter, och som avslutande programpunkt berättade Ovako om sitt hållbarhetsarbete och kommande satsningar.

– För oss på Ovako var det både kul och givande att få besök av doktorandnätverket, att få visa deltagarna vår verksamhet och berätta om våra spännande satsningar. Stålakademin med doktorandnätverket är ett verkligt bra initiativ från Jernkontoret. Personliga möten är jätteviktiga för utveckling och karriär, säger Patrik Ölund, forskningschef på Ovako.

Påföljande dag besöktes Dalavinds vindpark i Riskebo för en guidad visning. Riskebo ligger en dryg mil väster om Hofors och är Sveriges första besökspark för vindkraft. Läs mer på vindparkdalarna.se

–  Det var mycket intressant att få se delar av Ovakos verksamhet och att knyta ihop Ovakos vätgassatsning med besöket hos Dalavind. Det var verkligen roligt att så pass många doktorander hade möjlighet att delta och att de även fick möjlighet att presentera sin forskning för Ovako och varandra, säger Lotta Sörlin, forskningskoordinator på Jernkontoret och engagerad i doktorandnätverkets verksamhet.

Ovako är en viktig leverantör av stål till vindkraftverk. Den höga renheten i Ovakos stål gör att stålen uppfyller de tuffa prestandakrav som finns för till exempel växellådor, kraftöverföring, fästen och lager i vindturbiner. Visste du att en tredjedel av världens alla vindkraftverk har ett rotationslager som kommer från Hofors?

(Ta reda på mer om den stålnytta som produkter från svenska företag bidrar med på www.stalnytta.se

Läs mer om Nätverket Stålakademin: www.stalakademin.se

Läs mer om Stålakademins doktorandnätverk och tidigare aktiviteter:

Stålakademins doktorandnätverk samlar förnärvarande drygt 80 doktorander. Om du, eller någon du känner är doktorand och intresserad av att delta i nätverket, kontakta då gärna Lotta Sörlin, lotta.sorlin@jernkontoret.se eller Helena Malmqvisthelena.malmqvist@jernkontoret.se  

flygbild-hofors-2.jpg

Flygfoto över Ovakos anläggning i Hofors. Foto: Ovako.