Inspirerande branschkväll på Jernkontoret

Den 6 november anordnade Jernkontoret, tillsammans med företag inom järn- och stålindustrin, en branschkväll för teknologer och doktorander vid de material- och processtekniska utbildningarna i Sverige. Branschkvällen blev händelserik och i centrum för diskussionerna mellan studenterna och företagsrepresentanterna var frågor om framtida utmaningar och karriärmöjligheter inom industrin.

Foto: Gustav Henschen Ingvar.

Måndagen den 6 november anordnades järn- och stålindustrins årliga branschkväll för studenter vid utbildningar med nära koppling till industrin. De tillresta studenterna kom från Uppsala universitet, Bergsskolan i Filipstad, Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Evenemanget hölls i Jernkontorets lokaler vid Kungsträdgården. 

Kvällen startade med ett mingel, innan deltagarna välkomnades och grupperades i ett speeddejting-format där de cirkulerade mellan företagen Suzuki Garphyttan, Alleima, LKAB, Erasteel, SSAB, Ovako och forskningsinstitutet Swerim. Vid varje station svarade företagsrepresentanterna på deltagarnas funderingar och talade bland annat om framtida utmaningar, vad som är på gång hos företagen och karriärmöjligheter inom industrin.

– Branschkvällen är ett jättebra tillfälle för företagen och studenterna att träffas och lära känna varandra. Stålindustrin har många spännande utmaningar som studenterna kan bidra med lösningar till. Återkommande diskussioner under kvällen har handlat bland annat om examensarbeten och sommarjobb, vilka båda är viktiga inkörsportar till en framtida karriär i branschen, säger Amanda Källén, processledare på Jernkontoret.

Under evenemanget bjöds det på middag, fördjupade samtal och eftersnack. Deltagarna var snabba med att ta kontakt med varandra och i salarna på Jernkontoret var ljudvolymen hög av skratt och nätverkande. Sammanlagt deltog 70 teknologer och doktorander samt 30 representanter från företagen. Precis som tidigare år visade de tydligt sitt uppskattande till evenemanget vid kvällens slut. Några av de uppskattande kommentarerna var:

”Väldigt givande för oss studenter att få komma och träffa företagen”.

”Bra upplägg med speeddatingformatet, skapar en sorts effektivitet i vad man hinner förmedla ut. Och man hann träffa/prata med många”.

– Vi är glada att se att så pass många är här idag och ser värdet av att delta, såväl företagen som studenter, säger Amanda Källén, processledare på Jernkontoret.

Flera av dem tillresta doktoranderna som deltog på branschkvällen är delaktiga i Stålakademin, ett nätverk som koordineras av Jernkontoret. Stålakademin är till för alla som i sin yrkesroll har en gemensam beröringspunkt inom den akademiska världen och stålindustrin. Plattformen jobbar med matchning mellan högre utbildning specialistkompetens och våra företag genom att bjuda in till olika events och workshops, exempelvis studiebesök hos Swerim och Ovako, samt kurser i LinkedIn. Läs mer på Stålakademins sida

Under kvällen deltog även Järnkoll. Järnkoll är en satsning från Jernkontoret med syfte att inspirera gymnasieelever att vara med och forma en bättre framtid – med järn- och stålindustrin som arbetsgivare. Genom att synliggöra stålindustrin, företagen, dess medarbetare och relevanta utbildningar bygger Järnkoll kunskap och relationer mellan människor. På www.jarnkoll.com kan du läsa mer om hur det arbetas med projektet.

Mer om kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av järn- och stålindustrins prioriterade politiska frågor. Här kan du läsa mer om det.