Industrin driver klimatomställningen – mer el är nyckeln till jobb och välfärd

Sveriges välstånd och förmåga att klara omställningen till en fossilfri ekonomi kräver en konkurrenskraftig industri och en trygg elförsörjning. I dag släpper Industrirådet en ny rapport med reformförslag för hur detta ska kan möjliggöras genom en snabb utbyggnad av elproduktion och elnät.

Johan Bruce, ansvarig el och energi, Skogsindustrierna, Aleksandar Zuza, utredare, IF Metall, Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Camilla Brodin, energipolitisk talesperson, Kristdemokraterna och Kristian Ljungblad, Public Affairs-direktör, Jernkontoret diskuterade den nya rapporten på ett seminarium i Stockholm.

Industrirådet, med representanter för samtliga parter inom industrin (däribland Jernkontoret), publicerar idag rapporten ”Industrin driver klimatomställningen – Elektrifieringen är nyckeln till framgång” med sina reformförslag för en snabb och kraftig utbyggnad av elproduktion och elnät i Sverige. 800 000 jobb inom industrin är beroende av en konkurrenskraftig industri. Varje jobb inom industrin skapar ytterligare 1,1 jobb i underleverantörsledet. Det behövs en tydlig och stabil energipolitisk riktning för att klara klimatomställningen, ekonomin och jobben.

– Fossilfri el är en begränsningsfaktor för den ekonomiska utveckling vi nu ser. Elförsörjningen måste därför vara en prioriterad fråga för politiken. Som det nu ser ut riskerar elbehovet att öka snabbare än ny kapacitet kan byggas ut, säger Johan Bruce, ordförande i Industrirådets arbetsgrupp Elenergi tillika ansvarig för el och energi på Skogsindustrierna.

Industrins investeringar i den gröna omställningen beräknas skapa minst 50 000 nya jobb de närmsta åren. För att det ska kunna uppfyllas måste utbudet av relevanta utbildningar säkerställas, studenter lockas till utbildningarna samtidigt som yrkesverksamma måste ges rätt förutsättningar till kompetensutveckling.

Flera lösningar finns på bordet och därför måste energipolitiken fokusera på att skapa möjligheterna för ett snabbt och kostnadseffektivt genomförande.

– Ska Sverige bli världens första fossilfria välfärdsland måste vi lyckas genomföra investeringar i den fossilfria energiproduktion som behövs samtidigt som de nya kraftledningarna byggs så snabbt som möjligt, säger Johan Bruce.

Länk till rapport: Industrin driver klimatomställningen – Elektrifieringen är nyckeln till framgång

Missa inte seminariet om rapportlanseringen

Rapporten lanserades vid ett seminarium där den diskuterades av Socialdemokraternas och Kristdemokraternas energipolitiska talespersoner, Fredrik Olovsson (S) och Camilla Brodin (KD). Samtalet modererades av Jernkontorets Public Affairs-direktör Kristian Ljungblad. Vid seminariet medverkade också Johan Bruce, ansvarig el och energi, Skogsindustrierna och Aleksandar Zuza, utredare, IF Metall.

Här kan du se det inspelade seminariet:

Läs också Industrirådets debattartikel i Dagens Industri: DEBATT: 50 000 nya jobb beroende av mer fossilfri el.

Om Industrirådet

Industrirådet samlar företrädare för företag och anställda i den svenska industrin. Medlemmar är ett 20-tal arbetstagar- och bransch- och arbetsgivarorganisationer. Industrin i Sverige sysselsätter direkt och indirekt över 800 000 personer, motsvarande runt 16 procent av Sveriges totala sysselsättning. Industrin står för ca 20 procent av BNP. Nästan 80 procent av industrins förädlingsvärde skapas för exportmarknaden. Industrins parter samverkar i frågor som stärker industrins konkurrenskraft.