Få Järnkoll på aktuella ingenjörsutbildningar

Järnkoll är en satsning från Jernkontoret med syfte att inspirera unga människor att vara med och forma en bättre framtid med järn- och stålindustrin som arbetsgivare. Sedan december driver projektet en studentkampanj i sociala medier för att få fler ungdomar intresserade av att söka sig till ett ingenjörsprogram och arbeta med framtidens materialteknik – något som industrin är i stort behov av.

Svensk järn- och stålindustri genomgår en historisk omställning. I rekordfart behöver industrin ställa om till fossilfria tekniker som ska resultera i låga koldioxidutsläpp och hållbart producerade produkter. Det vill Järnkoll bidra till genom att synliggöra stålindustrin, företagen, dess medarbetare och relevanta utbildningar för gymnasieelever och ungdomar.

Amanda Källén och Lars Ragnarsson är processledare för Järnkoll och är med och driver projektet. De besöker frekvent gymnasieskolor för att informera elever om vilka framtida yrkesmöjligheter som finns inom järn- och stålindustrin och vilka ingenjörsutbildningar som erbjuds.

– Det vi brukar prata om på skolorna är materiallära och framför allt materialet stål. Tillsammans med eleverna diskuterar vi var stål används, hur produktionen går till och hur man kan påverka stålets egenskaper. Vi pratar också om vad som är på gång inom stålindustrin. Genomgående under alla pass är att vi berättar om ingenjörsyrket och hur det är att plugga på en teknisk högskola, säger Amanda Källén.

Bild: Amanda och Lars brukar dela ut en broschyr i Järnkolls regi till gymnasieelever. Den innehåller information om spännande utbildningar inom material- och processteknik.

Genom åren har samarbetet med de så kallade Järnkollskolorna varit mycket populärt och det har gett resultat. Under våren 2021 genomfördes en utvärdering med hjälp av opinionsundersökningsföretaget Demoskop. Elever från ett antal olika partnerskolor till Järnkoll i Stockholmsområdet, samt en kontrollgrupp med andra gymnasieelever från natur- och teknikprogrammet fick svara på en enkät.

– Utvärderingen visade att eleverna på Järnkollskolorna hade en större kunskap om stålindustrin än andra gymnasieelever. När eleverna fick skriva fritt om sina associationer till ordet stål hade Järnkolleleverna både mer nyanserade och utförliga svar än övriga. Det visade sig även när eleverna skulle ta ställning i olika påståenden om stålindustrin att Järnkolleleverna generellt var mer positivt inställda till industrin, säger Lars Ragnarsson.

Utöver arbetet med skolorna deltar Järnkoll även i en rad andra evenemang och arrangemang som vänder sig till samma målgrupp. Värt att nämna är bland annat SACOs studentmässa, och inspirationsdagen hos Materialdesignprogrammet på KTH, som båda är en del av satsningen inom studentkampanjen.

– Just nu pågår högskolevalet! Sista ansökningsdag till högskolor och universitet är den 17 april. Bergsskolan har en något längre ansökningsperiod, nämligen fram till 15 maj. I samband med högskolevalet driver Jernkontoret sin så kallade studentkampanj i sociala medier, via Järnkolls kanaler. Vill man ta del av denna och även följa det vardagliga arbetet inom Järnkoll går det bra att följa oss på Facebook och Instagram, säger Lars Ragnarsson.


På Järnkolls Youtube-kanal finns fler filmer från studentkampanjen att se.

Järn- och stålindustrin ropar efter kompetens. Omställningsarbetet har satt industrin på kartan som en framtidsbransch men det innebär också utmaningar. Framför allt krävs många nya kreativa medarbetare som har den kompetens som efterfrågas – både ingenjörer och yrkesutbildade personer med material- och processtekniska kunskaper.

– Arbetsmarknaden ser verkligen ljus ut. Många studenter som vi träffar brukar säga att de vill arbeta med något som är tvärvetenskapligt och meningsfullt. Vi tipsar gärna om utbildningar som är relevanta för branschen, både nationellt och på en internationell arbetsmarknad, avslutar Amanda Källén.

Mer info om Järnkoll:

Läs gärna mer på www.pluggastål.se för att få järnkoll på olika aktuella utbildningar. Webbplatsen är fylld av tips, intervjuer med alumner och nyttig information för dig som funderar på att studera en ingenjörsutbildning. Du är också varmt välkommen att kontakta Lars eller Amanda med frågor.

Järnkolls Instagram
Järnkolls Facebook

Sök utbildningar här:

Antagning.se
Bergskolan