Energi- och näringsministern bjöd in Jernkontoret till industrisamtal

Den 16 maj bjöds Industrirådet, och däribland Jernkontorets vd Annika Roos, in för att delta i ett industrisamtal med energi- och näringsminister Ebba Busch. Syftet med samtalet var att diskutera prioriteringar och framtida samverkan med industrins parter.

Foto: Regeringskansliet.

Den 16 maj bjöds representanter för Industrirådet – Jernkontoret, Teknikföretagen, If Metall, Unionen, Industriarbetsgivarna, Sveriges Ingenjörer och Svemin – in till ett industrisamtal med energi- och näringsminister Ebba Busch.

Inför mötet betonade ministern industrins viktiga roll för Sveriges välstånd och innovation och uttryckte sin önskan om att regeringen ska vara en offensiv part i den gröna omställningen för tillväxtförmåga och konkurrenskraft. Detta skriver regeringen i ett pressmeddelande.  

På plats för att representera järn- och stålindustrin var Jernkontorets vd Annika Roos.

– Jag ser positivt på det faktum att industrisamtalet möjliggör en konstruktiv diskussion om de utmaningar som företagen står inför för att klara omställningen och hur vi kan samverka med politiken för att den ska lyckas, säger Annika Roos.

Här kan du läsa mer om Jernkontorets prioriterade frågor i dialogen med politiken.

Om industrisamtalen

Regeringens industrisamtal påbörjades 2015. För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet.