Doktorander diskuterar forskning i Stålakademins nätverk

Nyligen anordnades ännu ett uppskattat evenemang för Stålakademins doktorandnätverk. I ett livesänt webbinarium presenterade två av nätverkets medlemmar sin forskning i intressant dialog med övriga medlemmar.

Doktoranderna Gustav Hultgren och Tania Loaiza Uribe presenterade sina forskningsprojekt för Stålakademins doktorandnätverk. Foto: KTH

 

I måndags, den 16 januari, arrangerade Stålakademin hos Jernkontoret ett livesänt webbinarium där två doktorander från Kungliga Tekniska högskolan fick möjlighet att presentera sin respektive forskning för övriga medlemmar av Stålakademins doktorandnätverk.

Gustav Hultgren arbetar på avdelningen för Farkostteknik och solidmekanik och redogjorde för sin forskning om utmattning i svetsade höghållfasta konstruktionsstål.

Tania Loaiza Uribe, som arbetar på avdelningen för Materialvetenskap, enheten egenskaper, presenterade sin forskning kring materialpåverkan i kullager av höghållfasta stål. Doktorandarbetet genomförs i samarbete med Ovako.

Båda föredragen var mycket uppskattade och tack vare många gemensamma beröringspunkter gav det upphov till intressant dialog mellan föredragshållarna och bra frågor från de andra doktoranderna i nätverket.

– Att presentera för doktorandnätverket ger en möjlighet att nå ut med sin forskning i en vidare krets och en möjlighet att nätverka med andra doktorander som har forskning inom närliggande områden, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret. 

__

Är du doktorand och skulle vilja presentera din forskning vid ett kommande webbinarium inom nätverket? Ta kontakt med Helena Malmqvist. 

Telefon: 070-664 50 51

E-post: helena.malmqvist@jernkontoret.se

 

 

Om Stålakademin

Nätverket Stålakademin koordineras av Jernkontoret och är till för alla som i sin yrkesroll har en gemensam beröringspunkt inom den akademiska världen och stålindustrin, exempelvis adjungerade professorer, industridoktorander, ex-jobbare och personer inom näringslivet som även medverkar i referensgrupper och styrelser vid olika lärosäten.

Syftet med Stålakademin är att vara en plattform för erfarenhetsutbyte, informationsspridning och kunskapsdelning mellan akademiska världen och stålindustrin. Läs mer på www.jernkontoret.se/stalakademin