Den gröna omställningen i fokus på EU-toppmöte i Kiruna

Den 12-13 januari besökte EU-kommissionen och den svenska regeringen Kiruna för att lära sig mer om klimatneutral gruvdrift och fossilfritt stål. SSAB fanns på plats och deltog i en paneldiskussion tillsammans med LKAB, Volvo Group, Northvolt och Boliden. SSAB:s vd Martin Lindqvist betonade i sitt anförande att den gröna omställningen inte är en börda, utan en affärsmöjlighet.

EU-kommissionen och den svenska regeringen besökte Kiruna för det första mötet under Sveriges ordförandeskap i EU. Foto: Dati Bendo. Copyright: European Union, 2023. Källa: EC - Audiovisual Service.

Norra Sverige upplever en ny industrirevolution kopplad till fossilfri produktion av råvaror och elektrifiering; gröna värdekedjor som börjar i berggrunden. Detta stod högt på agendan för det svenska EU-ordförandeskapets första politiska toppmöte i Kiruna. Utöver verksbesök visades en unik utställning ”Value Chains for the Twin Transition”, koordinerad av Svemin.  

– Vi visar exempel på fossilfria värdekedjor som startar i berggrunden i Norra Sverige. De närvarande företagen är några av de viktigaste aktörerna som bidrar till EU:s ambition att bli klimatneutrala år 2050, säger Maria Sunér, VD på Svemin.

I ett panelsamtal tillsammans med vd:arna för LKAB, Volvo Group, Northvolt och Boliden, inför EU-kommissionärerna och ministrarna från den svenska regeringen, pratade SSAB:s vd Martin Lindqvist om övergången till fossilfri ståltillverkning till 2030.

I januari 2022 fattade SSAB:s styrelse ett policybeslut om att påskynda bolagets gröna omställning med ambitionen att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen runt 2030, 15 år tidigare än tidigare aviserat.

– Det innebär att Sveriges koldioxidutsläpp minskas med 10 procent och Finlands med 7 procent, sa Matrin Lindqvist.

– Vi har bevisat HYBRIT-tekniken i pilotskala och levererat fossilfritt stål till kunderna. Nästa steg är att fasa upp till demonstrationsskala, medan vi ställer om vår ståltillverkning.

– För att lyckas behöver vi tillgång till fossilfri el, väte och biokol, avslutade Martin Lindqvist.

Läs mer om EU-toppmötet på SSAB:s webbplats

Dumper från Volvo tillverkad av fossilfritt stål visades upp i Kiruna.

En midjestyrd dumper (A30G) från Volvo tillverkad av fossilfritt stål stod uppställd framför Stadshuset i Kiruna för att visa besökarna från Bryssel exempel på gröna värdekedjor. Foto: Anna Arbius, Volvo.

 

Se även den officiella webbplatsen för det svenska ordförandeskapet:

sweden2023.eu