Debatt: Steg framåt behöver tas gällande tillståndsprocesserna

Trots att det finns färdigutredda förslag gällande förbättringar av processerna för miljötillstånd så ska frågan utredas på nytt. Under tiden hindras företag i Sverige både från att minska utsläppen och effektivisera sin verksamhet. Det skriver Jernkontorets vd Annika Roos tillsammans med övriga representanter för Industrins utvecklingsråd i en debattartikel på Altinget.

Industrins utvecklingsråd skriver i en debattartikel på Altinget om de utdragna processerna kring miljötillstånd, som bromsar både miljöinsatser och företagens framsteg och fortsatta omställning till hållbar produktion. Effektivare tillståndsprocesser, en fråga som svensk industri har kämpat med i årtionden, kräver enklare lösningar för att driva på klimatomställningen.

För över ett år sedan presenterade Miljöprövningsutredningen sitt betänkande, Om prövning och omprövning, SOU 2022:33, som innehöll några bra och genomförbara förslag för att effektivisera processen. Här ingick att göra ändringstillstånd till standard och förenkla ändringar i befintliga villkor, viket skulle utgöra en effektiv miljöåtgärd.

Tyvärr har förslaget inte tagits vidare, i stället framgår det av direktiven till den nya Miljötillståndsutredningen att ändringstillstånd ska utredas igen. De flesta ansökningar om ändringstillstånd syftar till att modernisera verksamheten och minska påverkan på miljö och klimat. Det är bråttom att förenkla processen, då företagen är redo att investera i en grönare framtid.

Läs hela debattartikeln på Altinget.se