Debatt: Gå inte vidare med ett förslag som diskriminerar stora elanvändare, regeringen

I en debattartikel på Altinget.se signerad av Jernkontoret och Skogsindustrierna, om regeringens förslag till elstöd, skriver organisationerna att förslaget diskriminerar stora elanvändare. De förordar istället det ursprungliga förslaget från Svenska kraftnät som inte innehöll något diskriminerande beloppstak. Regeringen bör därför återremittera förslaget till Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen.

Annika Roos, vd på Jernkontoret (överst) och Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna kritiserar i debattartikel på Altinget.se regeringens förslag till elstöd för företag. Förslaget innehåller ett återbetalningstak, vilket gör att stora elanvändare diskrimineras.

Den 2 mars publicerade Altinget en debattartikel av Annika Roos, vd på Jernkontoret och Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna. Organisationerna har synpunkter på om regeringens förslag till elstöd.

Regeringens förslag till elstöd för företag är nödvändigt, men utformningen uppfyller inte EU-rätten på avgörande punkter. Beloppstaket på 2 miljoner euro är oproportionerligt och diskriminerar stora elanvändare. Regeringen bör därför justera förslaget i linje med de krav EU-rätten ställer och återremittera förslaget till Energimarknadsinspektionen.

Jernkontoret, tillsammans med Skogsindustrierna, förordar istället det ursprungliga förslaget från Svenska kraftnät som inte innehöll något diskriminerande beloppstak. Det skulle uppfylla kraven för att använda flakshalsintäkterna, underlätta administrationen och samtidigt innebära att man undviker statsstödsproblematiken.

Det borde vara självklart att återbetalningen ska stå i rimlig proportion till de flaskhalsavgifter företagen har betalat in – oavsett om de är stora eller små elanvändare.

Nu måste regeringen agera snabbt och kraftfullt, vi har inte råd att förlora mer tid. Förslaget till elstöd till företag behöver justeras och återremitteras till Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen. 

Hela debattinlägget går att läsa här (altinget.se)

 

Elkraft.jpg