Dags att anmäla sig till Recycling Day

Förra året arrangerade Jernkontoret och Swerim ett välbesökt och givande webbinarium – Recycling Day. Den 29 september kommer fortsättningen. Välkommen att delta och bli inspirerad av framstående forskare och företag. Effektiva kretslopp är en nyckel till vår hållbara samhällsutveckling!

Dags att anmäla sig till Recycling Day 2023 den 29 september.

Produktifiering, intern cirkulation och återvinning av restmaterial är viktiga lösningar för industrins omställning, och i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Jernkontoret och metallforskningsinstitutet Swerim såg att det fanns ett behov av att gemensamt diskutera dessa frågor och bjöd 2022 in till ett webbinarium, Recycling Day. Evenemanget blev både välbesökt och givande.

För andra gången bjuder nu Jernkontoret och Swerim gemensamt in till Recycling Day, ett digitalt halvdagsseminarium.

Boka in den 29 september 2023, kl. 13.00–15.30.

Anmäl deltagande senast den 27 september.

Klicka här för program och information om hur du anmäler dig

 

Recycling Day 2023 kommer att modereras av Chuan Wang, gruppchef Återvinning och miljö på Swerim och Christian Ryman, forskningschef på Jernkontoret.

– Det finns många intressanta presentationer på programmet. Vi kommer att få möta både framstående forskare och representanter från företag som ligger i frontlinjen, och vi ser fram emot en intressant diskussion, berättar Christer Ryman.

Deltagande föreläsare:

  • David Algermissen, FEhS - Building Materials Institute (Tyskland)
  • Giorgio Bertanza, University of Brescia (Italien)
  • Daphne Mirabile, RINA-CSM (Italien)
  • Valentina Colla, Institute of SSSA, (Italien)
  • Björn Haase, Höganäs AB
  • Ulrika Håkansson, LKAB Minerals AB
  • Mikael Silver, Alleima

 


Visste du att:

I tillverkningsprocessen för stål produceras även restprodukter. Nära 80 procent av restprodukterna antingen återanvänds som råvaror i tillverkningen eller säljs för andra användningsområden. Läs mer om restprodukterrna.

I Jernkontorets teknikområde "Restprodukter" samverkar medlemsföretagen för att hitta möjligheter att öka användningen av järn- och stålindustrins restprodukter och att främja utveckling av nya produkter med ursprung i restprodukterna.

Ett av åtagandena i den svenska järn- och stålindustrins gemensamma vision för 2050 handlar om att inget annat än samhällsnyttiga produkter ska lämna företagen.