Björneborg investerar i batteripark

Björneborg gör nu en investering i en batteripark, för att stödja stabiliseringen av det svenska elnätet. Investeringen gör det möjligt att undvika de högsta elpriserna samtidigt som att det skapar en möjlig back-up lösning för delar av verksamheten vid kortare störningar i eldistributionen.

Batteriparken är på 2,8 megawatt och bygger på återanvända elfordonsbatterier.

– Med denna lösning kan vi stötta nätstabiliteten såväl som undvika de värsta eltarifferna och få en mer förutsägbar energikostnad. Genom att återanvända elbilsbatterier stärker vi också vårt hållbarhetskoncept och fortsätter vår resa mot en kontinuerligt fossilfri och klimatneutral produktion från 2026, säger Håkan Dedorsson, vd på Björneborg Steel AB.