Billig el och nya EU-avgifter ska göra fossilfritt stål lönsamt

Den europeiska stålexporten minskar. Branschen berömmer EU:s koldioxidtullar, men efterlyser exportstöd eftersom utsläppsrätterna gör produktionen i Europa dyrare, det rapporterar Svenska Yle. Det finns ett stort driv från kunder i olika segment att köpa stål med låga utsläpp, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, i en intervju med Yle Nyheter. 

Utlastning av rostfri grovplåt för export vid Outokumpu i Degerfors. Europeiska stålproducenter kräver kompensation för att exporten inte ska lida av EU:s utsläppshandel. Foto: Pia Nordlander.

På flera håll i Sverige och Finland pågår satsningar på tillverkning av fossilfritt stål och redan innan fullskalig produktion har startat finns en efterfrågan på stålet.

– Det finns ett stort driv från kunder i olika segment att köpa stål med låga utsläpp, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret till Svenska Yle (även kallad Finlands svenska rundradio) i en intervju.

Det handlar till en början om en premiumprodukt, alltså någonting utöver det vanliga som köpare är villiga att betala extra för. Men fossilfritt stål konkurrerar samtidigt med övrigt stål på en gemensam marknad enligt Helén Axelsson.

Enligt den europeiska stålindustrins organisation Eurofer har EU:s export av stålvaror minskat med åren, samtidigt som importen ökar. I dag är det Asien, och framför allt Kina som dominerar den globala stålhandeln.

Läs mer: European Steel in Figures 2022 (eurofer.se)

– Just nu är Europas stålmarknad svajig, säger Kimmo Järvinen, vd för finska metallindustrins organisation Metallinjalostajat.

EUs stålexport, graf.JPG
Bild från Svenska Yle

Nu pågår behandlingen av en rad viktiga beslut inom EU som kan bli avgörande för industrins framtid. Dels finns EU:s system för utsläppshandel, som gör att industrin måste betala för koldioxidutsläpp, dels har man kommit överens om att införa koldioxidtullar på importerade varor, en gränsjusteringsmekanism (CBAM). Målet är att importvaror ska konkurrera på samma villkor som den europeiska industrin som måste betala för sina utsläpp.

– Mekanismen gäller bara import. För exportens del hjälper det inte alls, säger Kimmo Järvinen.

Hittills har EU delat ut en del utsläppsrätter gratis för att kompensera för de kostnader som uppstår för industrin. Men i samband med att koldioxidtullarna införs så kommer utsläppsrätterna som har delats ut gratis också att avslutas i förtid. Därför efterlyser stålindustrin ett exportstöd.

Läs hela artikeln på svenska.yle.fi

Lyssna på radiointervju med Helén Axelsson

(inslaget börjar 02:47 in i programmet).