Beslut om elkostnadsstöd

I torsdags beslutade Regeringen om ett elkostnadsstöd för elintensiva företag och Energimyndigheten har fått uppdraget att hantera stödet. Ansökan öppnar 6 mars och håller öppet till och med 17 april 2023.

Totalt är det 2,4 miljarder kronor som ska fördelas ut till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser under hösten och vintern 2022. Detta är alltså ett riktat stöd till elintensiva företag och ska inte blandas ihop med det generella stöd för alla företag som föreslagits med ett tak på 22 miljoner kr per företag.

Ansökan öppnar 6 mars och håller öppet till och med 17 april 2023.

All information finns samlat på Energimyndighetens hemsida där man även kan beräkna hur stort stöd man kan få.