Jernkontorets vd Annika Roos invald som ledamot i IVA

Igår torsdag meddelades att Jernkontorets vd, Annika Roos har valts in som ny ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Vid samma tillfälle valdes även ordförande i Jernkontorets fullmäktige, SSAB:s vd Martin Lindqvist, in i IVA. Deras inval i avdelningen för Bergs- och materialteknik markerar ett erkännande av deras omfattande kompetens och erfarenhet.

Foto: Pia Nordlander, Bildn.

Igår meddelades i ett pressmeddelande att nya ledamöter valts in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. Bland de nya ledamöterna fanns både Jernkontorets vd Annika Roos och ordförande i Jernkontorets fullmäktige, SSAB:s vd och koncernchef Martin Lindqvist. De valdes båda in i som ledamöter i IVAs avdelning Bergs- och materialteknik. Sedan tidigare är Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, ledamot i samma avdelning.

Nya ledamöter nomineras, utifrån kompetens och erfarenhet, av akademins tolv avdelningar. Därefter är det IVAs högsta beslutande organ, Akademisammankomsten, som beslutar om invalen.

– Det är självklart en stor ära att väljas in som ledamot i en så betydelsefull institution som IVA. Jag ser fram emot att få bidra till IVA:s viktiga verksamhet, säger Annika Roos.

Bland de 40 nya IVA-ledamöterna återfinns ytterligare en representant för järn- och stålindustrin, Maria Persson Gulda, teknikchef på H2 Green Steel, som valdes in i IVA:s avdelning Utbildning och forskning.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi med "...uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling”. IVA har cirka 1 300 invalda svenska och internationella ledamöter, och 250 medlemsföretag i IVAs Näringslivsråd. IVA samlar framstående ingenjörer, ekonomer, forskare, entreprenörer och ledare inom näringsliv och offentlig sektor som bidrar till IVAs verksamhet med sitt intellektuella kapital och sitt engagemang.

 

Här kan du läsa IVAs pressmeddelande:
IVA förstärker med 40 nya ledamöter – här är listan (tt.se)