Webbinarium om återbruk av stål

För att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter kring cirkulärt byggande i bygg- och fastighetssektorn bjuder Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) och Stålbyggnadsinstitutet in till kostnadsfritt webbinarium den 27 januari om återbruk av stål.

Återbruk av containrar i ett av Sveriges första containerhus. Bygget dokumenterades i SVT:s program Husdrömmar (säsong 6). Foto: Instagramkontot The Swedish Herring house.

Stålbyggnadsbranschen är bra på att återvinna stålet. Nu sker insatser för att öka återbruket av stålet, det vill säga utan omsmältning.

– Med relativt enkla metoder kan befintligt material kvalitetssäkras och användas på nytt. Den stora utmaningen i det här sammanhanget är att skapa en marknadsplats där säljare och köpare kan mötas. Får man till en effektiv marknadsplats ser vi stora möjligheter att andelen återbrukade komponenter kan öka framöver, säger Björn Åstedt, vd på Stålbyggnadsinstitutet i en intervju.

Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. CCBuild erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn. CCBuild kom till under åren 2020-2022 med finansiering från Vinnova och utvecklas i bred samverkan under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Läs mer på ccbuild.se.

Nu bjuder CCBuild och Stålbyggnadsinstitutet in till nätverksträff med webbinarium:

Återbruk av stål, 27 januari kl. 09.00–11.00
Program:

09.00–09.10 Inledning
Johanna Andersson, CCBuild
Björn Åstedt, SBI

09.10–10.10 Föredrag

 • Återbruk av byggprodukter – vad gäller?
  Oskar Larsson Ivanov, Boverket
 • Ny branschstandard för återbruk av bärverksdelar i stål
  Wylliam Husson, ProDevelopment

10.10–10.15 Paus

10.15–10.55 Föredrag

 • Pilotprojekt med återanvända stålprofiler
  Patrik Bjelovuk, Tibnor
  Alexander Dobo, Sweco
 • Erfarenheter av återbruk
  Christoffer Muhl Pollari, Stena Stål
  Thomas Larsson, Stena Stål

10.55 Summering

Det är kostnadsfritt att delta. Klicka här för att komma till anmälan.

Mer om återbruk av stål

 • Läs mer om återbruk av stål på byggahallbart.se
 • Är ditt företag redo för återbruk och avancerad återvinning av EU-modell? I en artikel i tidningen Stålbyggnad förklarar Rutger Gyllenram, Kobolde & Partners, hur du kan bli en mästare på cirkularitet – och visa det i EU-kommissionens ”Modul D”, vilken är obligatorisk i den senaste versionen av standarden för byggprodukter, EN 15804. Läs artikeln på stalbyggnad.se.
 • Se film om ett containerhus-bygge. Erik Wedlund visar huset han byggde och berättar om projektet: