INBJUDAN: Bergshistorisk vårexkursion till Utö

Jernkontorets bergshistoriska utskott bjuder in till två dagars vårmöte på Utö i Stockholms skärgård, den 5–6 maj. Antalet deltagare är begränsat till 40 personer. I dagsläget finns ett femtontal platser kvar så dröj inte med anmälan, först till kvarn gäller!

"På Utö förenas kulturella inslag och sköna naturupplevelser". Citatet och fotot är hämtat från webbplatsen www.uto.se.

Utö gruvor var sedan början på 1500-talet en av landets viktigaste gruvor tack vare läget ute i Stockholms skärgård. Malmen var lätt tillgänglig och kunde skeppas till järnbruken längs kusten ända upp i till Norra Sverige och Finland. Det har varit en stor diskussion kring gruvans ålder.

Vid grävningar i Visby på 1920-talet påträffades Utömalm i medeltida kulturlager vid Smedjegatan i Visby. Dessa avfallslager var avsatta före år 1200. Det skriftliga källmaterialet ger vid handen att gruvan på Utö öppnats i början av 1500-talet.

När gruvan lades ned 1879 hade författare och konstnärer upptäckt Utös skönhet och flyttade ut hit för att leva sommarliv här. Den tidiga gentrifieringen medförde att många av gruvarbetartorpen bevarades. Det är mycket ovanligt, för att inte säga unikt, att så många gruvarbetartorp från 1700- och 1800-talen finns bevarade på ursprunglig plats. Ett landmärke är kvarnen, som även driver ett sågverk.

– Vi är väldigt glada för att vi kan återuppta tradition med bergshistoriska exkursioner och vi hälsar alla intresserade varmt välkomna till att delta i vårt vårmöte på Utö, säger Catarina Karlsson, koordinator för bergshistorisk forskning på Jernkontoret.

Utö-gruva.jpg

Utö gruvor. Foto: Gert Magnusson, en av dem som kommer att delta som föreläsare på Utö.

Information till dig som vill delta:

Antalet deltagare är begränsat till 40 personer.

Samling på Skeppsbrokajen torsdagen den 5 maj vid 09.45 för båtfärd till Utö (deltagarna ordnar själva resan till/från Stockholm).

Pris per person för vårmötesresa är 2 200 kronor (självkostnadspris).
Rum finns förbokade på Utö värdshus. I priset ingår lunch och kaffe dag 1 och dag 2, middag dag 1 och övernattning en natt på Utö värdshus, båtresa dag 1 samt skärgårdsbåt och bussresa dag 2.

Anmälan ska ske senast den 20 april 2022.

För länk till anmälan och utförligt program, se jernkontoret.se/varmote2022

uto-vardshus.jpg

Utö Värdshus. Foto: www.utovardshus.se

Mer information om Utö: www.uto.se