”Tillståndsprocesserna måste bli mer förutsägbara”

Enligt Tidningen Energis enkät till Elektrifieringsrådet framkommer det att flera ledamöter önskar mer förutsägbara tillståndsprocesser och högre tempo i omställningen. Jernkontorets vd Annika Roos är en av dem som har svarat på enkäten.

Tidningen Energis enkät till Elektrifieringsrådets ledamöter har bland andra besvarats av Annika Roos, Jernkontoret, Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, Maria Malmkvist, Energigas Sverige och Maria Suner, Svemin.

Inför valet har Tidningen Energi i en enkät till ledamöterna i regeringens Elektrifieringsråd ställt frågor om hur de ser på energipolitikens utmaningar, vilka energifrågor som är viktigast och vilka åtgärder som nästa regering behöver ta tag i.

Mer förutsägbara tillståndsprocesser, högre tempo och större acceptans i omställningen samt att det behövs en bred gemensam politisk målbild. Det är några av önskemålen som framkommer från bland andra Jernkontorets vd Annika Roos.

På frågan om vilken fråga som Annika Roos ser som den enskilt viktigaste för Elektrifieringsrådet svarar hon:

– Vi står inför en ny våg av elektrifiering med kraftigt ökat elbehov i industrin och övriga samhället. Tempo och verkställighet för en ökad elproduktion och nätutbyggnad är centralt. Vi behöver en bred gemensam politisk och nationell målbild som kan möta ett fördubblat elbehov till 2045.

– Kortare tillståndsprocesser för nätutbyggnaden och en ökad utbyggnad av kraftproduktion i främst södra Sverige är prioriterat. Industrin är i gång med sin omställning för klimatneutralitet, men ökade kostnader och osäkerhet kring elförsörjningen blir svåra hinder som riskerar både genomförandet och industrins samlade konkurrenskraft.

Ta del av hela enkätsvaret här. 

Enkätsvaren från Elektrifieringsrådets ledamöter publiceras fortlöpande fram till valet på tidningens webbplats.

Elförsörjning och tillståndsprocesser i fokus

Frågorna om en säker elförsörjning och förbättrade tillståndsprocesser är två av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu. Läs mer under Vi tycker.