Stålnätverket erbjuder nya kunskaper och kontakter

Stålbyggnadsinstitutets nätverk för unga som är intresserade av stålbyggande – Stålnätverket – firar treårsjubileum. Nätverket för samman personer från olika delar av stålbyggnadsbranschen som under trevliga former kan förkovra sig, utbyta erfarenheter och bredda sitt kontaktnät.

Stålnätverkets studiebesök på Skurubron i Nacka kommun utanför Stockholm. Foto: SBI.

I juni 2019 startade Stålnätverket på initiativ av Stålbyggnadsinstitutet (SBI) för att erbjuda ett professionellt och socialt nätverk för yngre personer med intresse av stålbyggande. Tre träffar hanns med innan covidpandemin bröt ut och minskade möjligheterna till fysiska träffar.

– Nu har vi förhoppningar om att verksamheten i Stålnätverket kan återupptas med den frekvens vi hade innan pandemin, säger Björn Åstedt, vd på Stålbyggnadsinstitutet.

Målgrupp för Stålnätverket

Nätverket vänder sig till alla mellan 18 och 35 år som i sin yrkesroll eller som student, kommer i kontakt med stål inom byggbranschen.

– Syftet med åldersgränserna är att ge lite ”yngre” personer i branschen möjlighet att träffas och bygga upp sina professionella nätverk, förklarar Björn Åstedt.

Alla yrkeskategorier i hela värdekedjan för stålbyggnation är välkomna, så som arkitekter, entreprenörer, ingenjörer, konsulter, leverantörer och alla andra. Det finns inte något krav på medlemskap i Stålbyggnadsinstitutet för att delta – nätverket är öppet för alla unga!

– I en värld där det är lätt att bara se sitt ”stuprör” och träffa likasinnade tycker vi att det är extra viktigt nätverket inte kräver motprestationer till exempel i form av medlemskap. Öppenheten befrämjar korslärandet mellan olika yrkeskategorier och organisationer, och det gynnar alla parter, säger Björn Åstedt.

Verksamheten

Hittills har Stålnätverket haft sex träffar, den senaste i slutet av april. Exempel på kompetenshöjande aktiviteter som förekommer i Stålnätverket är föredrag om projektering, byggsystem, standarder och certifiering. Nätverket gör också studiebesök på till exempel byggarbetsplatser, verkstäder och stålverk. Den sociala biten är också en betydande del av verksamheten, att deltagarna under trevliga former kan lära känna nya människor från de olika delarna av branschen är minst lika viktigt.

Artiklar om tidigare nätverksträffar:


Mer information och ansökan om medlemskap:

www.sbi.se/stalnatverket

SBI-Svets.jpg

Nätverkskväll med svets och knutpunkter. Foto: SBI.