Stålindustrin prioriterar säkerheten

Den 28 april infaller både Steel Safety Day och Världsarbetsmiljödagen. Svenska järn- och stålföretag arbetar hårt och målmedvetet för att uppnå en 100 procent säker arbetsplats.

Läs mer om Steel Safety day 2022 på worldsteel.org/steel-safety-day

Idag den 28 april är det Steel Safety Day 2022, World Steel Associations (worldsteel) globala kampanj för att öka medvetenheten om de vanligaste orsakerna till olyckor i stålindustrin. Steel Safety Day sammanfaller med Världsarbetsmiljödagen som initierades 2003 av FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén. Steel Safety Day instiftades 2014 och har sedan dess haft olika teman (se bild nedan). Temat i år är att identifiera risker och förebygga incidenter vid arbete på hög höjd.

Steel-safety-day-2022 (2).jpg

I samarbete med företaget 3M har worldsteel i år tagit fram en serie webbseminarier som handlar om att identifiera och hantera risker med att arbeta på höjder.

Läs mer: worldsteel.org/steel-safety-day

På alla svenska järn- och stålföretag pågår kontinuerligt flera olika satsningar och projekt för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet och för att förebygga olyckor och ohälsa. Många företag uppmärksammar Steel Safety Day och Världsarbetsmiljödagen med en särskild säkerhetsvecka.

Satsningarna är ett långsiktigt arbete och statistik från företagen själva och från Arbetsmiljöverket visar att det arbetet fungerar. En anledning till att arbetet är framgångsrikt kan vara att fler tillbud och risker rapporteras, det vill säga händelser där det kunde ha gått illa. Riskerna kan därmed åtgärdas i ett tidigt skede, innan olyckan är framme. Branschen arbetar också med att förändra attityder och beteenden för att skapa en bra säkerhetskultur.

Arbetsmiljöingenjörer och säkerhetschefer från stålföretagen samverkar inom Stålindustrins Arbetsmiljögrupp. Gruppen samordnas av Industriarbetsgivarna och arbetar proaktivt för en god arbetsmiljö och för att förebygga olycksfall och ohälsa. Gruppen tar till exempel initiativ till seminarier och projekt i aktuella frågor och samverkar med andra branscher och organisationer.