Stålakademins doktorandnätverk på studiebesök hos Swerim

I början av juni möttes 22 deltagare i Stålakademins doktorandnätverk för en heldag på Swerims anläggning i Kista. Besöket gav insyn i vilka olika möjligheter som ett forskningsinstitut erbjuder och skapade dessutom möjligheter för deltagarna att utbyta erfarenheter och bredda sina kontaktnätverk.

Inom Stålakademin, som drivs av Jernkontoret, finns ett nystartat doktorandnätverk med syfte att förbättra kontakten mellan doktorander och mellan doktoranderna och järn- och stålindustrin. Tanken är att nätverket ska främja kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte.

Tidigare i år träffades doktorandnätverket för första gången för att lyssna till föredraget "Communicating your research beyond the academy”. Den här gången stod ett studiebesök hos Swerim i Kista på schemat. Dagen bjöd på föreläsningar, personliga möten och en rundtur på forskningslabbet. Möjligheten att få se medarbetarna i arbete, olika instrument, och tillverkningsmetoder gjorde att deltagarna i nätverket fick en bra inblick i Swerims verksamhet och det bidrog till att öka förståelsen för institutets arbete.

– Det var mycket intressant att få se delar av Swerims verksamhet och höra om vad som är på gång inom järn- och stålindustrin. Det var verkligen roligt att så många doktorander hade möjlighet att delta, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret och en av initiativtagarna till Stålakademin.

Dagen avslutades med en gemensam middag. Deltagarna var snabba med att möblera om i salen för att inkludera alla vid ett och samma bord, något som får sammanfatta vilket lyckat nätverkande som besöket hos Swerim var, men också vilken sammanhållning mellan doktoranderna som nätverket syftar till att vara.

Till hösten 2022 planerar Stålakademins doktorandnätverk att genomföra fler intressanta aktiviteter som webbinarier, studiebesök och presentationer av forskning. Basen är kommunikationsplattformen Linkedin, där det nystartade nätverket redan samlar närmare 100 medlemmar.

Är du, eller någon du känner, doktorand och intresserad av Stålakademins doktorandnätverk? Kontakta då gärna Helena Malmqvist, helena.malmqvist@jernkontoret.se

Läs mer om Stålakademin här.