SSAB tidigarelägger omställningen med 15 år

SSAB har beslutat att öka takten i den hållbara omställning som bolaget genomgår och som ska leverera fossilfritt stål till kunder över världen. Tiden för omställningen har kortats med 15 år, till år 2030 i stället för år 2045. Utmaningarna som återstår kräver politisk vilja och handlar om tillgången till fossilfri el och de osäkra tillståndsprocesserna.

Beskedet om SSAB:s påsnabbade omställning gör att svenska politiker nu skyndsamt måste hantera frågorna som Jernkontoret driver, om till exempel effektiva tillståndsprocesser och tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader. Foto: Tommy Alvén/Mostphotos och porträttfoton av Pia Nordlander.

SSAB leder idag den globala och hållbara omställningen med det unika HYBRIT-projektet, som SSAB driver tillsammans med LKAB och Vattenfall.

– Våra kunder efterfrågar fossilfria produkter från SSAB, vi kan lösa de tekniska utmaningarna och vi har en stark finansiell position. Om vi kan lösa frågan kring kraftförsörjningen och miljötillstånd tillsammans med samhället, så är det möjligt att ställa om 15 år före tidigare kommunicerad plan. Planen, som vi finansierar med det egna kassaflödet, ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition, säger Martin Lindqvist, vd på SSAB i ett pressmeddelande.

Alla SSAB:s produktionsorter ställer om till 2030

Det beslut som SSAB annonserat den 28 januari 2022 innebär att alla SSAB:s produktionsorter i Norden ställs om under de kommande tio åren, det är ett betydligt snabbare tempo än tidigare plan som hade 2045 som målsättning. Genomförandet ställer stora krav på tillgänglighet av nödvändig infrastruktur, främst tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader.

– SSAB:s omställning av samtliga nordiska orter, på bara 10 år, kommer att få en enorm effekt för att minska koldioxidutsläppen i Sverige. SSAB nämner en reduktion med mer än åtta miljoner ton koldioxid per år jämfört med dagens nivå i Sverige och Finland. För den svenska delen innebär det en minskning med cirka 10 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Stålindustrins höga tempo sätter ökad press på politiken

– Från ett redan raskt tempo i omställningen, ökar nu järn- och stålindustrin tempot ytterligare. Omställningen är ingen framtidsvision, den sker idag och kunderna väntar på leveranser av fossilfria produkter. Vi har redan signalerat risken för att politik och lagstiftning hamnar i kölvattnet och blir en broms för den absolut nödvändiga omställningen. Dagens viktiga besked från SSAB gör att de här frågorna behöver hanteras skyndsamt av svenska politiker, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Ta del av detaljerna i beslutet på SSAB:s webbplats.

Se även:

 

Läs mer om vad Vi tycker

Elförsörjning och tillståndsprocesser är två av fyra politiska frågorna som är särskilt prioriterade för vår svenska järn- och stålindustri och en hållbar omställning. Tillsammans med politik och myndigheter vill vi samverka kring dessa frågor – lokalt, nationellt och inom EU. Ta del av våra reformförslag.


SSAB:s anläggning i Luleå. Foto: SSAB