Sophie Carler i ny roll på Jernkontoret med fokus på tillståndsfrågor

Efter ett år som forskningssekreterare på Formas är Sophie Carler tillbaka på Jernkontoret, denna gång i en ny tjänst som handlar om miljötillståndprocesser. Varmt välkommen tillbaka Sophie!

Efter en tid på Formas har Sophie Carler återvänt till Jernkontoret. Hennes nya tjänst handlar till stor del om järn- och stålindustrins miljötillståndsprocesser.

Den 22 augusti började Sophie Carler för andra gången en anställning vid Jernkontorets avdelning för energi, miljö och hållbarhet.

Sophie axlar en ny roll i organisationen. Den nya rollen har inrättats för att matcha järn- och stålindustrins behov idag och framåt. Tillståndsprocesserna behöver förbättras och det behöver ske skyndsamt eftersom de i nuläget står i vägen för såväl järn- och stålindustrins utveckling som ökad hållbarhet i samhället. Sophie kommer även att ansvara för vatten-, mark- och luftfrågor och för biologisk mångfald. Både kollegorna och personer i nätverken kring Jernkontoret uttrycker glädje över att Sophie har återvänt till järn- och stålindustrin.

Den första gången som Sophie anställdes på Jernkontoret var 2006. Hon arbetade sedan i nära 16 år som vattenexpert, men även med markfrågor, biologisk mångfald och hållbarhet. I augusti 2021 avslutade Sophie sin anställning för att söka sig tillbaka till forskarvärlden. Hon började som forskningssekreterare på Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Sophie arbetade på Formas under ett år med att bygga upp ett nationellt forskningsprogram för hav och vatten, men nu är hon alltså åter på Jernkontoret.

Välkommen åter Sophie! Vad mer exakt gjorde du på Formas?

– På Formas handlade mitt jobb om att identifiera aktuella forskningsbehov för hav och vatten i Sverige, utveckla en forskningsagenda och knyta forskningen till olika delar av samhället. En viktig del av arbetet gick ut på att nyttiggöra den forskning som bedrivs inom vattenområdet och involvera så kallade icke-forskare i arbetet, till exempel företag, kommuner, regioner och NGO:er, såväl i uppbyggnadsfasen av programmet som i forskningsagendan. Jag höll på med allt ifrån omvärldsbevakning inom vattenområdet och kartläggning av forskningsbehov till att verka för korsbefruktning mellan stat och privat.

Vad med Jernkontoret har du saknat mest?

– Kollegorna såklart, men även att få vara delaktig i allt spännande som händer inom järn- och stålindustrin. Där finns en ljus bild av framtiden och ett starkt driv som är ganska oemotståndligt. Det är inspirerande och roligt att vara inkluderad i detta driv igen!

Finns det något särskilt som du ser fram emot att jobba med?

– Det ska bli kul att jobba nära företagen, lyssna in, förstå och sammanställa de specifika behoven som finns vid varje tillverkningsanläggning. Med ett sådant arbete i grunden kan vi från järn- och stålindustrin bidra med konkreta förbättringar av tillståndsprocesserna. Vi behöver komma bort från den oförutsägbarhet, rättsosäkra tolkningar och långa beslutstider som dessa präglas av idag. Det är en nödvändighet både för företagen och vår samhällsutveckling, och inte minst för klimatomställningen.

– Jag hoppas också kunna bidra med mina uppdaterade forskarglasögon till vårt påverkansarbete. Det vore till exempel spännande med en satsning på att stärka kopplingen mellan miljöpolitik och forskning.

Vad står på agendan den närmsta tiden?

– Nu närmsta månaderna handlar det om att lämna remissvar på Regeringens två utredningar, Miljöprövningsutredningen och Klimaträttsutredningen.

– Min kalender börjar äntligen fyllas med fysiska möten och seminarier, och en och annan afterwork finns också inskriven. Det är jättekul! Jag älskar att umgås med folk på riktigt! Nätverkande är så viktigt och utvecklande och det bidrar till att stärka mitt sinne, min expertis och profession.


Mer om tillståndsprocesser Sophie Carler:

Tillståndsprocesser i fokus
Behovet av en tydlig och snabb förändring som säkrar effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser är en av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu.
Läs mer under Vi tycker

Bjud in en talesperson till ditt seminarium
Sophie Carler är en av Jernkontorets och stålindustrins talespersoner i miljö-, energi- och klimatrelaterade frågor.
Läs mer under Våra talespersoner