Sandvik Materials Technology mot börsen med nya varumärket Alleima

Sandvik ska separera Sandvik Materials Technology (SMT) från koncernen och börsintroducera stålföretaget på Nasdag Stockholm under nya varumärket Alleima. I augusti ska affärsområdeschefen Göran Björkman ringa i börsklockan. Han ser fram emot att introducera en 160-årig startup som ska fortsätta bidra till den hållbara omställningen, men som äntligen ska få mäta sig med konkurrenterna på egna ben.

Göran Björkman, idag affärsområdeschef på Sandvik Materials Technology (SMT), kommer att bli vd för det nya bolaget Alleima. Foto: SMT.

Vid Sandviks stämma den 27 april beslutades att separera Sandvik Materials Technology (SMT) från den övriga koncernen och att en introduktion av stålföretaget kommer ske den 31 augusti. Som fristående, börsnoterat bolag kommer att SMT att byta namn till Alleima.

På börsen blir Alleima en stark 160-årig startup. Högste chef Göran Björkman ser fram emot att introducera ett tillväxtbolag som ska fortsätta bidra till den hållbara omställningen och som nu äntligen ska få mäta sig med konkurrenterna på egna ben.

– Nu får vi möjlighet att göra något riktigt bra för våra aktieägare, för våra medarbetare och för våra kunder, säger Göran Björkman, nu affärsområdeschef på SMT och blivande vd på Alleima.

Göran Björkman är övertygad om att både Sandvik och SMT kommer att utvecklas bättre var och en för sig.

– Med blivande Alleima får vi större möjlighet att förverkliga vår strategi, som är att växa. Vi kommer dessutom att bli jämförda med dem vi borde jämföras med, konkurrenter inom vår del av industrin. Här har vi redan en otroligt stark position, ledande rent finansiellt och i de allra flesta fall dessutom en teknisk ledare. Jag ser alla möjligheter att göra något riktigt bra av den här förändringen, säger Göran Björkman.

Fokus på hållbarhet ur ett klimat-, socialt och ekonomiskt perspektiv

Under sitt nya namn Alleima kommer stålföretaget även fortsättningsvis att arbeta dedikerat för att bidra till den hållbara omställningen. Här anser Göran Björkman att industrin har ett särskilt ansvar för teknikutveckling, men att politiken måste riva hinder och skapa förutsättningar för att industrin ska lyckas och ambitiösa mål uppnås.

– Inom vår industri utvecklas teknik för att minska klimatavtrycket och parallellt med att vi gör något bra för jordklotet skapas tillväxtmöjligheter och affärsmöjligheter. Givet vår roll i omställningen så måste industrin gå i täten, men ska vi lyckas så förutsätter det politiker som krattar så att det fungerar, vi måste ha fossilfri el och tillstånd för att lyckas, säger Göran Björkman.

SMT:s främsta bidrag för att nå klimatmål och sänkta utsläpp är genom de produkter som företaget producerar.

– För SMT så handlar det främst om vad vi kan göra via våra produkter. Många av våra produkter som gör nytta i klimatomställningen är också produkter som kommer bli alltmer eftertraktade i takt med att fler industrier och hela samhällen ställer om. Till exempel gör vi kompressorer för kylning som med nya komplexa stål kan göras betydligt mer energieffektiva. Vi utvecklar stålmaterial som krävs vid vätgasproduktion och för produktion av bränsleceller. För att inte tala om stål för värmning, något vi utvecklar inom division Kanthal. De här produkterna stärker företaget och gör samtidigt global klimatnytta, säger Göran Björkman.

På SMT inbegriper arbetet för social hållbarhet både produkterna, inte minst inom det medicinska området där tunna ståltrådar återfinns i avancerade applikationer som pacemakern och insulinmätare, men också arbetet för mångfald, jämställdhet, inkludering och attraktivitet för att locka till sig och behålla människor med rätt kompetens.

Sedan i höstas arbetar SMT tillsammans med Stiftelsen Allbright. Ett uttalat mål är att öka andelen kvinnor i företaget, särskilt kvinnor på chefspositioner.

– Vi vet att blandade team presterar bättre, men vi såg inte den utveckling vi önskade. Så nu har vi tagit hjälp av Allbright både för att själva förstå och för att se till att vi fokuserar vårt arbete på det som ger effekt, säger Göran Björkman och fortsätter:

– Dessutom så kommer det bli en hård fajt om kompetenserna och då måste vi vara attraktiva för den totala arbetsstyrkan som finns att tillgå. Jag tror att vi måste bli bättre på att berätta om möjligheterna inom svensk stålindustri.

Ekonomiskt handlar det om att behålla en stark ställning, jobba nära kunderna och framför allt fokusera på att låta affären växa med de produkter som är viktigaste inom just hållbarhetssegmentet.

Läs mer om börsintroduktionen på SMT:s webbplats

Ståldialog med Göran Björkman

Inom ramen för samtalsserien Ståldialog, där Jernkontorets vd Annika Roos möter människor som möjliggör den hållbara omställningen, möts Göran Björkman och Annika i ett samtal om Alleima och ledarskapet vid en stor förändring och om företagets roll i arbetet för hållbarhetsmål och för en fortsatt konkurrenskraftig stålindustri i Sverige. Hela samtalet finns att se på www.ståldialog.se

Ståldialog-med-Göran-Björkman.jpg

Ståldialog med Göran Björkman och Annika Roos spelades in på Jernkontoret i slutet av april.

 

Om Sandvik Materials Technology (SMT), blivande Alleima
SMT är en världsledande utvecklare och tillverkare av produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och system för industriell värmning.

  • Global närvaro med ett världsomspännande säljnätverk
  • Stark tradition av innovation och omfattande investeringar i FoU
  • Omsättning: omkring 13 500 MSEK (2021)
  • Antal anställda globalt: uppskattningsvis 5 500 (2021)
  • Produktionsorter i Sverige: Sandviken, Hallstahammar och Surahammar.
  • Stålföretaget grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson (Sandvikens Jernverk)