Så påverkas järn- och stålindustrin av kriget i Ukraina just nu

Som järn- och stålindustrins branschorganisation i Sverige fördömer Jernkontoret det krig som nu pågår i Ukraina och beklagar det lidande som drabbade människor utsätts för. Påverkan på den svenska järn- och stålindustrin har varit relativt begränsad hittills, även om konsekvenserna riskerar att bli mer allvarliga framöver.

– Inledningsvis vill jag understryka att vi som representanter för järn- och stålindustrin i Sverige fördömer det krig som just nu pågår i Ukraina och förorsakar ett outsägligt lidande för människorna i kriget. Vi vet att flertalet järn- och stålföretag i Sverige på olika sätt valt att stötta de hjälporganisationer som finns på plats i Ukraina, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Järn- och stålindustrin i Sverige har under de senaste veckorna varit relativt opåverkad av utvecklingen i Ukraina.

Stålhandeln med Ukraina och Ryssland är relativt liten

– De svenska järn- och stålföretagens handel med Ukraina och Ryssland utgör en mycket liten del av totalen. Vår export till Ryssland ligger på ungefär 1 procent och till Ukraina rör det sig om knappt en tiondels procent, säger Mathias Ternell.

Kriget i Ukraina kan påverka tillgången till insatsvaror för stålindustrin i Sverige

– Konflikten kan däremot komma att påverka tillgången på olika insatsvaror från Ryssland och Ukraina såsom exempelvis nickel som behövs vid produktion av rostfritt stål. Men vi har inte fått några indikationer på att det råder någon brist ännu, säger Mathias Ternell.

Begränsad tillgång till energi och högre energipriser kan bli en konsekvens av kriget

Tillgång till fossilfri energi till konkurrenskraftiga kostnader är viktigt för järn- och stålföretagen i Sverige. Kriget i Ukraina parat med sanktioner mot Rysslands export av olja och gas innebär en betydande risk för stigande energipriser i hela Europa.

– Ryssland är ett viktigt land för Europas energiförsörjning och mycket gas går till länder som Tyskland och Italien. Om eventuella sanktioner från EU:s sida införs för att begränsa eller stänga ner importen av olja och gas från Ryssland så kommer vi att se stigande energipriser runt om i Europa, vilket i sig innebär ytterligare bränsle på den europeiska inflationsbrasan och högre räntor, säger Mathias Ternell.

– Sannolikt kommer diskussionen inom EU om hur vi gör oss mindre beroende av insatsvaror och energi från ett fåtal länder att intensifieras framöver, avslutar Mathias Ternell.