Passa på att och nätverka med den nordiska pulvereliten!

Onsdagen den 8 juni är det åter dags för den nordiska pulverelitens seminariedag på Jernkontoret i Stockholm: Powder Meet 2022 – Powder Meets the Future. Ta chansen och anmäl dig redan idag.

Metallpulverhantering vid Sandvik.  Foto: Sandvik Mediabank

Powder Meet är ett uppskattat, regelbundet återkommande evenemang som arrangeras av Jernkontorets teknikområde 80, Pulvermetallurgi. I år – den 30:e upplagan av mötet – medverkar även organisationerna Swedish Society for Materials Technology (SFMT) och Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals (AM-Arena, Swerim) i arrangemanget.

– Powder Meet handlar om nordisk pulvermetallurgisk forskning. Vi kommer att få ta del av nordiska bidrag till de senaste internationella konferenserna, vilket ger bra översikt av forskningsfront och trender, berättar Bo Larsson, tillförordnad forskningschef för teknikområde 80.

Utvecklingstakten inom det pulvermetallurgiska området är hög. Inom teknikområde 80 samarbetar företag i projekt som täcker hela kedjan från pulvertillverkning via pressning och additiv tillverkning (till exempel 3d-printning) till användning av pulvermetallurgiskt tillverkade komponenter.

Under Powder Meet möts tillverkare och användare vilket gynnar både process- och produktutvecklingen. Vid sidan av föreläsningar kommer en expertpanel att diskutera den affärsmässiga delen av additiv tillverkning, d.v.s. vilka möjligheter tekniken erbjuder och samtidigt vilka hinder som måste övervinnas för att tekniken ska få ett affärsmässigt genomslag. Mötet avslutas med en gemensam middag.

– Om du jobbar med metallpulver vill du inte missa denna dag. Powder Meet är ett mycket bra tillfälle för alla deltagare att bredda sitt nätverk. Vår förhoppning är att forskare från högskolor, universitet, forskningsinstitut och företag och dem som kan göra affärer av pulvermetallurgi träffas, lär av varandra, knyter kontakter och utbyter idéer under dagen, säger Bo Larsson.

Tid: Onsdagen den 8 juni 2022 med start kl 10.
Plats: Jernkontorets hus i centrala Stockholm

Mer information, program och anmälan:

jernkontoret.se/powder-meet-2022

______________________________________

Om Jernkontorets teknikområden

Gemensam forskning bedrivs inom 14 teknikområden (TO) på Jernkontoret. Forskningen omfattar material- och processteknik från råvara till färdiga stålprodukter samt bearbetningssteg som till exempel valsning, extrusion och dragning.

Det finns också teknikområden för materialens egenskaper, värmningsteknik, analytisk kemi, oförstörande provning, digitalisering, pulvermetallurgi samt restprodukter. Avdelningen för forskning och utbildning leder verksamheten.

Så gott som alla stålverk i Sverige, Finland och Norge samt viktiga leverantörer och kunder till stålindustrin deltar i samarbetet.

Läs mer om Jernkontorets teknikområden