Peter Johnsson smider svärden till House of Dragon

Den världsberömde svärdssmeden Peter Johnsson i Storvreta tillverkar svärden till HBO:s nya serie ”House of the Dragon”, uppföljaren till ”Game of Thrones”.

Bilder från SVT Uppsalas reportage.

Svärdssmeden Peter Johnsson i Storvreta har fått uppdraget att tillverka svärden i HBO:s nya serie House of the Dragon, en uppföljare till succéserien Game of Thrones (2011–2019), rapporterar SVT Uppsala. House of Dragon börjar att sändas den 22 augusti 2022.

Det var en av seriens författare, som tidigare beställt svärd privat av Peter Johnsson, som hörde av sig och ville att hans svärd ska ingå i serien. Inför uppdraget var Peter varit tvungen att läsa in sig på seriens handling.

– Det var intressant att svärden i berättelsen nästan är som personer, det finns en mytologi och historia bakom dem. Då kan man som svärdsmed och illustratör göra att de känns trovärdiga i den världen och samtidigt att de förmedlar en del av kulturen som annars inte förmedlas i manus, säger Peter Johnsson till SVT Uppsala.

Se hela reportaget här: Smeden i Storvreta gör nya ”Game of Thrones”-svärden (svt.se) 

Peter Johnsson har tidigare smitt svärd till de svenska filmerna om korsriddaren Arn, och han smider svärd på uppdrag av samlare världen över och till museer.

Peter deltog även när Jernkontorets bergshistoriska utskott i samarbete med KTH, Tekniska museet och Etnografiska museet arrangerade ett svensk-japanskt symposium om vikingasvärd och samurajsvärd. Hanbåde föreläste och visade prov på sin hantverksskicklighet ute på Tekniska museets gårdsplan. Läs mer om symposiet i Svenska dagbladets artikel (2005, svd.se)

– Peter är en fantastiskt skicklig smed. Innan han började med att systematiskt kartlägga fakta om vikingatida och medeltida svärd hade vi ganska liten kunskap om hur svärden smiddes. Peters efterforskningar, i kombination med hans smideskompetens, gör att vi idag mycket bättre förstår hur man hanterade järnet när svärden smiddes, säger Gert Magnusson, docent i arkeologi och medlem av Jernkontorets bergshistoriska utskott.

Det har funnits en diskussion om vikingatida kvalitetssmide där man bland annat har diskuterat ursprunget till de berömda Ulfberth-svärden.

– Peter har visat att det redan på vikingatiden också i Skandinavien fanns skickliga svärdssmeder, säger Gert Magnusson.

Film från Livrustkammaren (2018) där Intervju med Peter Johnsson i en intervju berättar om skillnader och likheter mellan europeiska och japanska svärd:

Se även: