Lyckad premiär för doktorandnätverket

I slutet av februari hade Stålakademins doktorandnätverk sin första aktivitet i form av ett webbinarium. En matnyttig föreläsning om forskningskommunikation och de många engagerade deltagarna bidrog till att nätverksträffen blev just det meningsfulla erfarenhetsutbyte som nätverket syftar till.

Inom Stålakademin som drivs av Jernkontoret finns ett nystartat doktorandnätverk med syfte att förbättra kontakten mellan doktorander och mellan doktoranderna och järn- och stålindustrin. Tanken är att nätverket ska främja kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte.

Den 25 februari hölls den första nätverksträffen. Huvudpunkten för mötet var föredraget "Communicating your research beyond the academy” av Linda Söderlindh på KTH. Under föredraget gavs exempel på hur doktorander kan arbeta för att stärka sina färdigheter i både tal och skrift, vilket är viktiga faktorer för att framgångsrikt presentera forskning för personer utanför det egna vetenskapliga området.

Intresset att delta var stort och ämnet engagerade att döma av antalet handuppräckningar under diskussionsdelen av föreläsningen.

- Stålakademins första arrangemang för det nystartade doktorandnätverket var mycket lyckat. Linda Söderlindhs föredrag var väldigt intressant och inspirerande vilket ledde till lärorika samtal som det märktes att doktoranderna uppskattade. Webbinaret var välbesökt och det var mycket intressant att höra vilka områden doktoranderna är verksamma inom, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret och en av projektledarna för Stålakademin.

I mars fortsätter Stålakademin på den inslagna vägen genom att bjuda in doktorandnätverket till två evenemang:

Doktorandnätverket är öppet för doktorander med koppling till järn- och stålrelaterad forskning. Basen är kommunikationsplattformen Linkedin, där det nystartade nätverket redan samlar omkring 70 medlemmar. Tanken är att nätverket ska erbjuda webbinarier, studiebesök, presentationer av forskning och andra liknande aktiviteter.

Låter detta som något du skulle vilja vara en del av? Eller känner du en doktorand som skulle vara intresserad av Stålakademins doktorandnätverk? Kontakta Lotta Sörlin, lotta.sorlin@jernkontoret.se.