Jernkontorets vd talade på Tooling 2022

Den internationella konferensen om verktygsstål lockar talare och deltagare från hela världen. När årets upplaga av konferensen, Tooling 2022, gick av stapeln i Örebro var en av huvudtalarna Jernkontorets vd Annika Roos.

Jernkontorets vd Annika Roos var en av huvudtalarna på Tooling 2022 i Örebro.

Konferensen Tooling 2022 arrangerades av den österrikiska organisationen ASMET (Austrian Society for Metallurgy and Materials) i Örebro den 25–27 april. Årets upplaga var den tolfte i och lockade talare och deltagare från hela världen.

Annika Roos höll en kort introduktion där hon beskrev Jernkontoret och järn- och stålindustrin i Sverige. Hon redogjorde därefter för hur järn- och stålindustrin påverkas av det pågående kriget i Ukraina, men i huvudsak fokuserade hennes anförande på den stora omställning som just nu sker inom svensk industri. Annika lyfte fram exempel på projekt som drivs av de svenska järn- och stålföretagen för att minska koldioxidutsläppen från deras respektive processer, och exempel på produkter som företagen producerar som hjälper kunderna och deras produkter att bli mer klimatsmarta.

– Jag kommer ofta tillbaka till att det är våra stålprodukter som utgör den främsta styrkan för vår industri och som ger oss vår roll i den hållbara omställningen, sa Annika Ross efter konferensen.

Omställningen pågår redan, men det finns fortfarande hinder att riva och politikerna behöver vara medvetna om att deras roll är att skapa bättre förutsättningar för genomförandet.

– För att kunna genomföra den planerade omställningen behövs betydligt mer el än vad industrin använder sig om idag, vilket innebär höga krav på tillgången till fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader, i hela landet. För att säkerställa detta ökar kraven på snabbare och mer tillförlitliga tillståndsprocesser och tillgång till människor med rätt kompetens, sa Annika Roos.

Avslutningsvis summerade Annika vad svensk järn- och stålindustri betyder för omställningen både i Sverige och globalt. För Sverige innebär det bland annat en förbättrad konkurrenssituation för företagen, en ökad export, ett förbättrat investeringsklimat och en ännu bättre innovationskraft.

tooling2022-2.jpg
Annika Roos på Tooling 2022. 

Tooling 2022 omfattade bland annat följande ämnen: Vektygsstål för kall- och varmbearbetning, höghastighetsstål, plastformstål, hårdmetaller, stål- och materialdesign, verktygsstålutveckling, simuleringar och modellering. Även ämnen som additiv tillverkning, bearbetning, värmebehandling, polering, ytbeläggning, slitstyrka, korrosionsbeständighet, cirkulär ekonomi och värdekedjor för verktygsstål fanns med.
Se även: www.tooling2022.org