Jernkontorets teknikområde Digitalisering välkomnar Carpenter

Carpenter Powder Products AB har nyligen anslutit som medlem av teknikområde 60, Digitalisering, det yngsta teknikområdet inom den gemensamma nordiska stålforskningen som leds av Jernkontoret.

Teknikområde 60, Digitalisering välkomnar Carpenter Powder Products AB som nytt medlemsföretag. Bilder från företagets anläggning i Torshälla: Kvalitetskontroll med ljusmikroskop (t.h) och arbete vid smältugnen. Foto: Pia Nordlander.

Det USA-ägda Carpenter Powder Products AB, med produktionsanläggning i Torshälla Nyby har nyligen valt att bli medlem av Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering (TO 60). Carpenter är en av världens ledande producenter av sfäriskt metallpulver i rostfritt, verktygs- och snabbstål samt nickel- och koboltlegeringar.

Deras produkter används för varmisostatisk pressning, metallformsprutning, svetsning, ytbeläggning med mera, inom många industriella områden.

Carpenter står, som så många andra företag, inför industriella och tekniska utmaningar som kräver ny avancerad teknik för att möta morgondagens utmaningar, omvandla de industriella processerna samt minska energiförbrukningen och utsläppen. För att snabba på denna process ser Carpenter ett värde i att delta i TO 60:s aktiviteter.

– Vi ser ett stort behov av ökad digitalisering i vår verksamhet och vill därför gärna samverka med resten av branschen inom detta område, säger Lotta Nedar, teknisk chef på Carpenter.


Lotta Nedar, teknisk chef på Carpenter Powder Products.

Teknikområde 60 arbetar med att identifiera möjligheter och utmaningar kopplade till digitalisering, sprida kunskap om nya värden med tillgänglig teknik och utveckla järn- och stålindustrins konkurrenskraft och samarbetsmöjligheter inom bland annat processtyrning och automation, sensorer, integrering av system, simulering och modellering.

– Svensk järn- och stålindustri har mycket att vinna på samverkan i digitala projekt och ambitionsnivån hos medlemsföretagen är hög. Vi hälsar Carpenter varmt välkommen till samarbetet, säger Helena Malmqvist, forskningschef för teknikområdet.

Teknikområdets medlemsföretag: Carpenter, Erasteel, Höganäs AB, Outokumpu Fagersta Stainless, Outokumpu Stainless, Ovako Sweden, Sandvik Materials Technology, SSAB (i både Borlänge och Oxelösund) och Uddeholms AB.

Gemensam nordisk stålforskning
Inom Jernkontorets 14 teknikområden bedrivs gemensam forskning. Så gott som alla stålverk i Sverige, Finland och Norge samt viktiga leverantörer och kunder till järn- och stålindustrin deltar i samarbetet.

Forskningen omfattar material- och processteknik från råvara till färdiga stålprodukter. Det finns också teknikområden för materialens egenskaper, värmningsteknik, analytisk kemi, oförstörande provning, digitalisering, pulvermetallurgi samt restprodukter. Jernkontorets avdelning för forskning och utbildning leder verksamheten.