Jernkontoret välkomnar att Regeringen tar fram ett elprisstöd för företag

Den 22 december presenterade regeringen läget i arbetet med hur företag och industri ska stöttas för att kunna möte de höga priserna på elmarknaden. Jernkontoret, inom ramen för SKGS, kommentarer förslaget.

Regeringen har den 22 december presenterat läget i arbetet med hur företag och industri ska stöttas för att kunna möta de höga priserna på elmarknaden. Det är välkommet att öppningar nu görs för detta i ett läge där kunderna under en längre tid har lidit under ovanligt höga kostnader, och konkurrenssituationen på den globala marknaden därmed försämras. Detta besked ger en viss säkerhet inför vad som väntar och som kommer att bidra till att kortsiktigt hantera situationen även om inget i dagsläget är helt klart och tidplanen är osäker. Samtidigt krävs också fler åtgärder på längre sikt.

För elintensiv industri lämnas en längre kommentar på SKGS webbplats. SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.