Jernkontoret välkomnar Alleima, en ”nygammal” delägare

Det nya företaget Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology (SMT), introduceras idag på Nasdaq Stockholmsbörsen. Alleima behåller SMT:s delägarskap i Jernkontoret och vd Göran Björkman fortsätter som vice ordförande för Jernkontoret.

Alleimas vd Göran Björkman fortsätter som vice ordförande för Jernkontoret. Foto: Sandvik.

I maj 2019 meddelade Sandviks styrelse att de beslutat påbörja en intern separation av Sandvik Materials Technology och att undersöka möjligheten till en separat notering på Nasdaq Stockholmbörsen. Beslutet baserades på uppfattningen att varje del kommer att utvecklas mer gynnsamt var och en för sig, och öka möjligheterna till lönsam tillväxt och förbättra det långsiktiga aktieägarvärdet.

Idag den 31 augusti 2022 sker introduktionen av Alleima på Nasdaq Stockholmsbörsen.

– Det är ett oerhört stort arbete som ligger bakom separationen från Sandvik och lanseringen av Alliema. Vi på Jernkontoret välkomnar det nya företaget och önskar lycka till med introduceringen, säger Annika Roos, vd för Jernkontoret.

Det nya företaget Alleima

Alleima är en globalt verksam utvecklare, tillverkare och säljare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning.

alleima-logo.png

Baserat på nära och långvariga samarbeten med kunder utvecklar Alleima processer och användningsområden i de mest krävande branscher genom material som har lägre vikt, är slitstarka, korrosionsbeständiga och kan motstå extremt höga temperaturer och tryck.

Genom sitt erbjudande och omfattande kunskaper om materialteknik, metallurgi och industriprocesser hjälper Alleima sina kunder att bli mer effektiva, lönsamma, säkra och hållbara. Den helt integrerade värdekedjan, från forskning och utveckling och primär smältning till slutprodukt, gör att Alleima kan erbjuda högkvalitativa produkter och flexibilitet i sitt utbud, minimera sina koldioxidutsläpp samt öka materialåtervinningen.

Alleima har en stark marknadsposition på en lång rad specialiserade slutmarknader. Företagets erbjudande omfattar fler än 900 legeringsrecept och ett omfattande sortiment av produkter till flera kundsegment, främst sömlösa rostfria rör, värmeelement för industriell värmning, tråd till medicinteknisk utrustning samt precisionsbandstål.

Alleimas produkter säljs i omkring 90 länder runt om i världen. Under 2021 utgjorde Europa 51 procent av intäkterna följt av Nordamerika med 24 procent, Asien med 21 procent och övriga marknader utgjorde fyra procent.

  • Huvudkontor i Sandviken
  • Genererade nettointäkter om 13,8 miljarder kronor under 2021.
  • Hade 5 465 anställda (31 december 2021, omräknat till heltidstjänster).
  • Organiserat i tre divisioner – Tube, Kanthal och Strip.
  • Ursprunget går tillbaka till 1862 när bolaget Sandvikens Jernverk grundades av Göran Fredrik Göransson, en pionjär inom att använda Bessemer-metoden för stålframställning i industriell skala. Tillverkningen av rostfritt stål inleddes 1921.

Källa: Informationsbroschyr (www.home.sandvik) 

Se även:

www.alleima.com
Alleimas pressmeddelande, 2022-08-31

alleima-börsen.jpg
Foto: Alleima