Jernkontoret på Altinget debatt: Gymnasiets yrkesprogram har för låg status

Riksdagen bör rösta igenom regeringens förslag om en stärkt koppling mellan arbetsmarknadens behov och den gymnasiala yrkesutbildningens dimensionering. Även förslaget om en återinförd högskolebehörighet på gymnasiets yrkesprogram bör klubbas. Det skriver Jernkontorets processledare Amanda Källén i en debattartikel på Altinget om den gymnasiala yrkesutbildningen, tillsammans med ett antal andra representanter för branschorganisationer, fack och arbetsgivarorganisationer.

Amanda Källén processledare på Jernkontoret förde tillsammans med ett antal andra en debatt på alltinget.se om kompetensförsörjning. Porträttfoto: Pia Nordlander. 

Regeringen presenterade nyligen ett förslag, baserat på Planerings- och dimensioneringsutredningen, som skulle innebära att behov och möjligheter på arbetsmarknaden återspeglas i planeringen av utbildningar på gymnasium och yrkesutbildning. I en debattartikel på Altinget understryker representanter för ett antal fackförbund, bransch- och arbetsgivarorganisationer, bland annat Jernkontoret, vikten av att detta förslag godkänns i riksdagen. Debattörerna lyfter även förslaget om en återinförd högskolebehörighet, som skulle ha stort värde för att bättre kompetensförsörjningen, och vikten av att även detta förslag röstas igenom när det når riksdagen.

En stärkt kompetensförsörjning – där kompetens från den gymnasiala yrkesutbildningen är särskilt efterfrågad – är idag en högt prioriterad fråga för att värna en livskraftig svensk industri i hela landet. I dagsläget saknas koppling mellan antalet gymnasiala utbildningsplatser och arbetsmarknadens behov, samtidigt som den borttagna högskolebehörigheten sänkt yrkesprogrammens attraktivitet och status. Det har resulterat i att yrkesprogram med kompetens som efterfrågas av den lokala industrin lagts ner, samtidigt som allt fler unga går ut med en utbildning där utsikterna på arbetsmarknaden är svåra.

Läs hela debattartikeln här. 

Läs också