Hybrit har invigt unikt vätgaslager

Nu har Hybrit:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå invigts. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag. I och med invigningen så inleds den två år långa testperioden som ska pågå fram till 2024. Bakom Hybrit-tekniken står SSAB, LKAB och Vattenfall.

Energiminister Khashayar Farmanbar (S) var på plats och deltog vid invigningen av Hybrit:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas.

Det nya vätgaslagret har en mycket viktig funktion i den samlade värdekedjan för fossilfri järn- och stålframställning. Genom att producera fossilfri vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser mycket, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt säkerställs stabil produktion av järnsvamp.

– Sverige ska skapa nya jobb genom att leda klimatomställningen, och Hybrit är ett bra exempel på att med grön teknik och innovation göra just det. När vi bygger framtidens energisystem så behöver vi både ta tillvara möjligheter att lagra energi och se till att stora energianvändare kan vara flexibla i sin förbrukning. Just det gör HYBRIT genom sitt unika vätgaslager, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

Lagring av gas i ett inklätt bergrum under mark är en beprövad teknik som bland annat har använts för naturgas i södra Sverige under cirka 20 år. Med det nya lagret så tar tekniken ett steg framåt och utvecklas för lagring av vätgas. Lagret ska också användas mer dynamiskt, med påfyllning och tömning i takt med vätgasproduktionen.

– Vätgaslagring är såklart en extremt viktig del i övergången till en vätgasbaserad process, och dessutom för hela samhällets omställning och förväntade användning av vätgas. Att Hybrit behåller ledartröjan i den här utvecklingen är mycket glädjande, och är ytterligare ett tecken på att järn- och stålindustrin tar ansvar och satsar för att nå målet om minskade utsläpp av koldioxid, säger Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret.

Pilotanläggningen har en storlek på 100 kubikmeter. I ett senare skede kan det bli aktuellt med ett fullskaligt vätgaslager på 100 000 till 120 000 kubikmeter, och det kan i så fall lagra upp till 100 GWh el omvandlad till vätgas, vilket räcker för att försörja en fullstor fabrik för järnsvamp i tre till fyra dagar.

– SSAB har möjlighet att ställa om vår verksamhet och ta bort 10 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp samt 7 procent av Finlands, och detta tar oss ännu ett steg närmare målet. Vätgaslagret är en viktig pusselbit i säkerställandet av en stabil stålproduktion och en milstolpe i utvecklingen av Hybrit, säger Martin Pei, teknisk direktör på SSAB.

Läs mer om invigningen på SSAB:s webbplats.