Fossilfri produktion och produkter gör Björneborg Steel världsledande

Björneborg Steel blir världens första friformssmedja att köra en helt fossilfri produktionskampanj. Man blir också först i världen att använda biogasen DME i industriell skala. Produktionen och produkterna marknadsförs under varumärket GreenForge® och beräknas vara i full drift under 2026.

Bandklippning: t.h. Styrelseledamot Leif Rosén BJB Steel, t.v. Kristinehamn Kommunstyrelses ordförande Lars S. Nilsson. Foto: Björneborg Steel.

Björneborg Steel, med verksamhet i Björneborg och Kristinehamn, har Nordens största smidespress för friformssmide och levererar allt från halvfabrikat till kundanpassade helhetslösningar till kunder globalt. I och med lanseringen av det nya varumärket GreenForge® blir Björneborg Steel världens första friformssmedja att köra en helt fossilfri produktionskampanj. Man blir också först i världen att använda biogasen DME i industriell skala. Till sin hjälp har man sina partners Flogas AB som levererar biogasen DME, Gasum AB som levererar biogasen LBG och Jämtkraft AB som levererar fossilfri el.

– Vi har ett mycket gott samarbete med vår partners och med denna satsning säkerställer att vi kan fortsätta producera världsledande produkter men nu med ett minimalt klimatavtryck. Vi bidrar också till att stärka Sveriges världsledande ställning som fossilfri stål- och smidesproducent. Vi ser en tydlig trend och efterfrågan bland våra kunder för klimatneutralt smide där vi nu kommer att kunna möta kundernas önskemål och därmed stärka vår konkurrenskraft, säger Håkan Dedorsson, vd för Björneborg Steel.

Håkan Dedorsson vd för Björneborg Steel. Foto: John Person.

Förutom att ha fossilfri el i produktionen så ersätter Björneborg Steel sina fossila gaser med biogaser och får på så sätt en helt fossilfri produktion. Produktionen och produkterna marknadsförs under varumärket GreenForge®. Olika testkampanjer kommer köras fortlöpande för att optimera processen och verifiera produkt-egenskaper för att sedan övergå till kontinuerligt fossilfri drift under 2026 då bedömningen är att tillräcklig mängd biogas kommer finnas tillgänglig.

Flygfoto: Björneborg Steel.

Redan idag har Björneborg Steel ett litet klimatavtryck då produktionen sker med återvunnen råvara, 100% fossilfri elektricitet, gasalternativet LBG istället för LNG, recirkulering av restprodukter, 100% återvinningsbara produkter, interntransporter som sker med biodrivmedel och samtliga företagsbilar miljöklassade. Med GreenForge® blir produktionen helt fossilfri.