Ewa Sjöqvist Persson tilldelas Hasse Fredrikssons stipendium

Ewa Sjöqvist Persson, Senior Technical Advisor FoU på Uddeholms AB, utsågs nyligen till mottagare av 2021 års Hasse Fredrikssons stipendium för sina studier av stelnings- och reaktionsförlopp i ESR-processen.

Hasse Fredriksson-stipendiaten Ewa Sjöqvist Persson och värmningsugn för göt vid Uddeholms AB i Hagfors. Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Med anledning av professor emeritus Hasse Fredrikssons sjuttioårsdag 2009 instiftade Jernkontorets teknikområde 24, Gjutning och stelning (TO 24) Hasse Fredrikssons stipendium. Syftet med stipendiet är att stimulera till att goda forskningsresultat inom området metallers gjutning och stelning publiceras i välrenommerade tidskrifter. Läs mer om stipendiet: jernkontoret.se/hasse-fredrikssons-stipendium

Ewa Sjöqvist Persson, Senior Technical Advisor FoU på Uddeholms AB, utsågs nyligen till den tionde Hasse Fredriksson-stipendiaten för sina studier av stelnings- och reaktionsförlopp i ESR-processen.

Ewa utbildade sig till bergsingenjör på KTH och har arbetat på Uddeholm i Hagfors sedan hon tog sin civilingenjörsexamen, mestadels i ledande positioner inom drift- och processutveckling. Att undersöka olika metoder för omsmältning av stora göt har varit en viktig ingrediens i Ewas karriär. Och det var inom detta område som hon disputerade i maj 2021 med doktorsavhandlingen: On the Origin and Distributions of the Inclusions in Production-scale ESR and PESR Remelted Ingots and Materials from Different Ingot Sizes and Solidification Structures

– Ewa Sjöqvist Persson är en synnerligen värdig mottagare av stipendiet. Hennes intressanta doktorsavhandling består av inte mindre än åtta delarbeten och jag hoppas att stipendiet kan uppmuntra henne och andra – till fortsatt publicering av forskningsresultat, säger Robert Vikman, forskningschef för teknikområde 24.


För att bättre förstå vad omsmältning är och vad Ewa Sjöqvist Perssons forskning handlar om ställde Jernkontoret några frågor till henne:

Vad är en ESR-process?

– ESR är en efterbehandlingsprocess där stålet under mycket kontrollerade former genomgår omsmältning. Förkortningen står för "Electro Slag Remelting". En annan omsmältningsprocess heter VAR, "Vacuum Arc Remelting". Omsmältning ger många fördelar och har blivit litet av en trend i världen, allt fler stålverk bygger ESR- och VAR-anläggningar så att göt, det vill säga de stora gjutna styckena stål, kan smältas om innan de sedan bearbetas till olika stålprodukter.

Varför är omsmältningsprocesser bra?

– Genom omsmältningen kan vi förändra stålets stelningsstruktur så att kvaliteten ytterligare förbättras. Till exempel kan vi uppnå ett mycket rent stål med mindre segringar och väldigt få stora inneslutningar, vilket bland annat resulterar i en ökad utmattningshållfasthet. Detta har bidragit till att Uddeholm blivit världsledande på att tillverka högpresterande verktygsstål för industriverktyg.

Uddeholm-Mirrax-40.jpg

Stålet "Uddeholm Mirrax 40" är ett omsmält och korrosionsbeständigt stål med god bearbetbarhet och som kan poleras till en mycket hög ytfinhet, vilket krävs för att tillverka formar för framställning av tv-skärmar. Foto: Uddeholms AB.

För snart ett år sedan disputerade du. Avhandlingen har en lång titel på engelska. Kan du kortfattat berätta vad den handlar om och vilka resultat du kom fram till?

– Ursprunget av de inneslutningar som kan påträffas i tillverkade ESR-göt har härletts. Inneslutningarna kan beskrivas antingen som primära – sådana som fanns i ursprungsmaterialet, sekundära – sådana som uppkommer under stelningen av ESR-götet eller semi-sekundära – små inneslutningar som fanns i ursprungsmaterialet och som tjänat som kärnbildningspunkter för nya inneslutningar under omsmältningen.

Har du några framtida forskningsplaner?

– En ytterligare artikel, där jag är medförfattare, är på väg. Sedan hoppas jag kunna hjälpa andra inom företaget med deras forskningsarbete och att använda nyvunna kunskaper i interna projekt.

Jernkontoret gratulerar Ewa Sjöqvist Persson till Hasse Fredikssons stipendium och önskar lycka till med framtida forskningsprojekt!

ESR-Uddeholm.jpg
ESR-anläggning på Uddeholm. I förgrunden ligger ett göt.
Foto: Pia Nordlander, Jernkontorets bildbank.